Sökning: "naturfolksreligioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet naturfolksreligioner.

  1. 1. Identitetskänsla : indianer, européer och kulturkrockar

    Magister-uppsats, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Jenny Olofsson; [2002]
    Nyckelord :kulturmöte; religionsmöte; identitet; indianer; cherokee; naturfolksreligioner; traditionell religion; ursprungsbefolkning; imperialism; kolonialism;

    Sammanfattning : När Columbus klev iland på den kontinent som han trodde var landet Indien, så anade han nog inte vad som komma skulle. Européerna strömmade till detta nya land och till vad de tyckte var en nystart. Vad de däremot inte tänkte på var att det folk som redan bodde där borde ha haft rätt att stanna där de var. LÄS MER