Sökning: "naturgas"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet naturgas.

 1. 1. Förnybar gas för värmningsugnar i stålindustrin : Tekno-ekonomisk utvärdering av gasproduktion för SSAB Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Förgasning; SSAB; Biobränsle; SNG; Varmvalsning; Förnybar energi; Förnybar gas;

  Sammanfattning : Sverige strävar efter ett mer hållbart samhälle och har som mål att nå netto nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Företag som agerar i Sverige måste därmed göra stora omställningar för att målet ska kunna nås. LÄS MER

 2. 2. Mot fossilfritt? En undersökning av det kommunala beslutfattandet kring GO4LNG projektet i Göteborg

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie von Schenck; Giulia Dorrith Maria Kappelin Cingolani; [2019]
  Nyckelord :LNG; fossilgas; naturgas; framing; governmentality; flernivåstyre; styrmentaliteter; Green Governmentality; Civic Environmentalism; Ecological Modernization; Biopower; Advanced Liberal Government; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to understand how contemporary political decisions on issues connected to the environment and climate change are framed to make them governable. We base this aim on the perception that these issues present a conflict of responsibilities for governments. LÄS MER

 3. 3. Liquified Natural Gas Marine Fuel : Naturally Occuring Radioactive Material

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hemen Delashob; Björn Elmström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There seems to be enough information available on how different types of radiation may affect human health. There also seems to be adequate research made about NORM and how to handle this phenomenon. The image put forth by this study shows that the appearance of NORM within affected industries do not appear surprising or difficult to deal with. LÄS MER

 4. 4. Analys av indikatorerna AIT, AIF, SAIDI och SAIFI i lokalnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Khaled Bassem Yehia; Vahab Abdowod; [2019]
  Nyckelord :Tillsynsmyndigheter; elnät; elbolag; kvalitet;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet för el, fjärrvärme och naturgas, där en av myndighetens uppgifter är att kontrollera elnätbolagens distribution av el och om distributionen är av god kvalité. God leveranssäkerhet bestäms utifrån EI:s föreskrifter och allmänna råd i publikationen EIFS 2013:1. LÄS MER

 5. 5. Livscykelperspektiv på elektronik En jämförande livscykelanalys på TV-apparater

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emanuel Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; TV-apparater; SimaPro; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Tillverkningen, användandet och avvecklingen av elektronik och elektroniska produkter ger upphov till negativ miljöpåverkan. Samtidigt ökar försäljningen av dessa produkter till följd av kortare innovationscykler och ökad efterfrågan. Det här examensarbetet syftar till att jämföra två TV-apparater ur ett miljöpåverkansperspektiv. LÄS MER