Sökning: "naturgas"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet naturgas.

 1. 1. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Carolina Hertzberg; [2020]
  Nyckelord :power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Sammanfattning : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. LÄS MER

 2. 2. Alternative fuels for shipping : Feasibility study in Singapore

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Beatrice Foscoli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work was performed as a collaboration between the University of Cambridge and the Royal Institute of Technology and was initially intended to be performed as a 5-months internship at the CREATE Centre of Singapore. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, it could only be done remotely. LÄS MER

 3. 3. Usage of Natural Gas in Modern Steel-making : A Financial and Environmental Evaluation of Available Steel-making Technology in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :William Wadbrant; [2020]
  Nyckelord :Direct Reduction; Iron sponge; Natural gas; LNG; DRI; Midrex; HYL; Electrical Arc Furnace; Blast furnace; Oxygen Converter; Capital expenditure; Modern Steelmaking; HYBRIT; Direkt reduktion; Järnsvamp; Naturgas; LNG; Hållbarhet; Koldioxidutsläpp; Växthusgaser; Midrex; HYL; Ljusbågsugn; Masugn; LD-Konverter; Kapital investering; Modern Ståltillverkning; HYBRIT;

  Sammanfattning : A method of producing steel that is not used in Sweden today is direct reduction using natural gas, a method which could has enormous potential in the future of steelmaking. Historically, steelmaking prioritized productivity and profitability. LÄS MER

 4. 4. Vidareutveckling av katalysatorer för pre-reforming i bränslecellssystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Alexander Schönauer; [2020]
  Nyckelord :catalysis; pre-reforming; fuel cells; SOFC; DMSOFC; heterogeneous catalysts; propane reforming; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heterogeneous catalysts to be used in a pre-reformer for fuel cell systems have been investigated based on active phase composition and catalyst preparation methods for granulate and monolithic catalysts. The catalysts were manufactured using θ – aluminum oxide as carrier, promoted with lanthanum and cerium, with active phases consisting of noble metal X and nickel in various concentrations. LÄS MER

 5. 5. Power investment outlook for Chile to 2040

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Brendan Abadie; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to build a medium-term (2019-2040) model for the Chilean electricity generation system in the OSeMOSYS software, a linear cost optimisation model, in light of the most recent developments in government policy and targets. In 2019, the Chilean government committed to decommissioning all coal plants by 2040 at the latest, and set out a non-binding target to be carbon neutral by 2050. LÄS MER