Sökning: "naturgummi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet naturgummi.

 1. 1. Gummistövel : En materialvalstudie för gummistövlar ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Franzén; Johanna Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Rubber boots; natural rubber; synthetic rubber; environmental impact; Gummistövel; naturgummi; syntetgummi; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Gummistövlar är en väsentlig del av många människors liv och utgör idag en viktig del av företaget Polarn O. Pyrets produktsortiment. Gummistövlar tillverkas av flera olika material såsom naturgummi (NR), styren-butadien-gummi (SBR), termoplastiska elastomerer (TPE) samt termoplaster. LÄS MER

 2. 2. Investigating the Possibilities of Using a Handheld FTIR-Equipment to Characterize Thermal Aging of Rubbers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Antonia Tengbom; [2020]
  Nyckelord :Handheld FTIR; rubber; thermal aging; natural rubber; nitrile butadiene rubber; Handhållen FTIR; gummi; termisk åldring; naturgummi; nitrilbutadien- gummi;

  Sammanfattning : Element Materials Technology in Linköping is an independent material testing company that performs testing of materials to several big sectors, such as the Swedish Armed Forces and the aerospace industry. There is of great importance to characterize aging of materials to ensure material performance. LÄS MER

 3. 3. Elektronisk träffmarkör

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Pontus Rosenberg; Angelica Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Skyttesystem; TDOA; Ljudlokalisering; Bildanalys;

  Sammanfattning : Företaget Jakt & Skyttesystem AB har ett portabelt viltmålsskyttesystem som de vill utrusta med elektronisk träffmarkering som klarar av vapen av olika kaliber. Målet för projektet är att utvärdera och utveckla metoder för träfflokalisering i tavelskytte. LÄS MER

 4. 4. Naturgummits betydelse som försörjningsstrategi : En fältstudie om försörjningsstrategier och naturgummiproduktion på hushållsnivå i Nordöstra Thailand

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Westlund; [2014]
  Nyckelord :jordbruk; naturgummi; försörjningsstrategi; hushåll; Phrai;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konceptstudie för att korta bromssträckan hos personbilar i nödsituationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/MaskinkonstruktionTekniska högskolan

  Författare :Sara Ekermann; [2012]
  Nyckelord :braking; emergency brake; brake test; rubber; tear webbing; product development; braking distance; AEBS; advanced emergency braking system; concept study; friction; traffic safety; broms; katastrofbroms; bromstest; gummi; tear webbing; produktutveckling; bromssträcka; AEBS; konceptstudie; friktion; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Utifrån en problemställning formulerad av Trafikverkets skyltfond har produktutvecklingsföretaget Prodelox drivit ett projekt med syfte att testa kreativa idéer för att minska bromssträckan för personbilar i nödsituationer. Som en del i projektet har ett examensarbete genomförts vilket resulterat i denna rapport. LÄS MER