Sökning: "naturhistoriska museet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden naturhistoriska museet.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Slaktis

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnéa Olmarken; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet Slaktis är ett lärocenter som skall komplementera tre gamla slakthus som skall byggas om till gymnasieskolor.  Platsen Hus 41, 48 & 49 är tre industrilokaler för köttproduktion som nu ska omvandlas till gymnasieskolor. Husen är ritade i jugendstil av Gustav Wickman och byggda på 1910-talet i tegel och betong. LÄS MER

 3. 3. Meningsskapande i utställningen : En komparativ etnografisk fallstudie av förskolegruppers multimodala kommunikation vid ett Naturhistoriskt museum och ett Science center

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elisabeth Hansson; [2016]
  Nyckelord :Communication; multimodal meaning making; Natural History Museum; preschool children; Science center; Förskolebarn; kommunikation; multimodalt meningsskapande; Naturhistoriskt museum; Science center;

  Sammanfattning : Som övergripande syfte vill denna studie undersöka hur två förskolegrupper kan meningsskapa i två olika utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra dessa två förskolegruppers multimodala kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet vill denna studie ge ökad kunskap om multimodal kommunikation hos två förskolegrupper i två olika utställningar. LÄS MER

 4. 4. Kostnadshyressättning av statliga kulturfastigheter. En alternativ modell

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linda Boman; [2015]
  Nyckelord :Special Purpose Properties; Cultural Properties; Cost-Based Rent; Ändamålsfastigheter; kulturfastigheter; kostnadshyra;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla och utvärdera en alternativ modell för hyressättning av statliga ändamålsfastigheter. Arbetet är avgränsat till att omfatta fem kulturinstitutioner i Stockholm som bedriver sina verksamheter i byggnader förvaltade av Statens Fastighetsverk. LÄS MER

 5. 5. Pressured Negotiations : An investigation of the Whole through its individual Parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Selma Udriot Johansson; [2013]
  Nyckelord :Swedish museum for Natural History; Department of Botany; new exhibitionhalls; Part-to-Whole-relationships;

  Sammanfattning : This diploma project intends to investigate the Whole through its individual Parts by two polar logics, plan and mass. Through the museum typology, the idea of singular rooms generate a compound of opposite sensibilities, circulation and program that will offer new exhibition halls for the Botanical Department of the National Museum of Natural History in Stockholm. LÄS MER