Sökning: "naturkunskap i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden naturkunskap i förskolan.

 1. 1. Förskollärares nyttjande av naturbaserad närmiljö : En didaktisk undersökning om utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Jonas Awan; Tanya Wettervik; [2018]
  Nyckelord :Early childhood educat*; outdoor activities; outdoor education; Didaktik; förskola; förskollärare; naturbaserad närmiljö; natur och miljö; utomhusundervisning; varierad lärmiljö;

  Sammanfattning : Samtidigt som barn blir allt mer stillasittande är inte heller förskolläraresundervisningsuppdrag tydligt i den naturbaserade närmiljön. Trots kunskap omutevistelsens positiva aspekter på barns utveckling saknas det en bild av hur svenskaförskollärare applicerar denna kunskap i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Om vi inte går ut blir vi gnälliga : en studie om utevistelse på förskolans gård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristina Ahlgren-Wallin; Frida Allhage; [2018]
  Nyckelord :Utevistelse; utomhuspedagogik; förskola; förskolegård;

  Sammanfattning : Inledning I förskolan anses utevistelsen vara betydelsefull och viktig för barns hälsa och välbefinnande och en självklar del av verksamheten. En stor del av verksamhetens tid spenderas ute på förskolans gård. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med musik i förskolan : En enkät- och intervjustudie om musik som ett didaktiskt verktyg för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marcus Östling; [2017]
  Nyckelord :didactic considerations; didactic tool; interview; music; preschool; questionnaire; didaktiskt verktyg; didaktiska överväganden; enkätstudie; förskola; intervju; musik;

  Sammanfattning : Music is not mentioned to a large extent in the curriculum for Swedish preschools (National Agency, 2016). Preschool teachers don’t have any guidelines to relate to in their planning and implementation of music activities. This creates a complexity when working with music. LÄS MER

 4. 4. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling - en studie av förskollärares hållbarhetsutvecklande arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Richson; [2014]
  Nyckelord :hållbar utveckling; den ekologiska dimensionen; förskola; uteverksamhet; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om i vilken utsträckning förskollärare tar in hållbar utveckling i den dagliga verksamheten. De områden som berörs är lärandet i barngruppen, uteverksamheten samt miljöcertifieringar. LÄS MER

 5. 5. "Jag vill vara inspiratör, katalysator" : En studie om kemi i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Malin Storm; [2014]
  Nyckelord :Chemistry; natural science; preschool; Förskola; kemi; naturkunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera hur förskollärarna arbetar med ämnet kemi i förskolan. För att kunna granska detta har kvalitativa intervjuer använts som undersökningsmetod. Undersökningen grundar sig i fem förskollärares berättelser av hur de arbetar med detta ämne. LÄS MER