Sökning: "naturkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet naturkunskap.

 1. 1. Sverige och Finland ur ett komparativt perspektiv : En kvantitativ studie om vilka elevfaktorer som påverkar Sverige och Finlands PISA-resultat i naturkunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Mossberg; [2019]
  Nyckelord :PISA; elevprestation; naturkunskap; socioekonomisk bakgrund; invandrarbakgrund; skolk; motivation;

  Sammanfattning : Sweden has been through an educational crisis lately. The declining performance in the TheProgramme for International Student Assessment (PISA), has been the subject of mediaheadlines for several years. Sweden ranks among the wealthiest countries in the world with agenerously welfare model that provide its citizens with free, quality education. LÄS MER

 2. 2. Att bry sig om sina elever : Empatiska förmågor och gymnasiebetyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :empathy; high school students; IRI; teacher-student relationship; academic success; grades;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis (1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati. LÄS MER

 3. 3. Energi som fysikbegrepp och samhällsfråga : En jämförande innehållsanalys av gymnasieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Peter Norrman; [2019]
  Nyckelord :energy; sustainable development; contents analysis; textbooks; physics; science studies; scientific literacy; socio-scientific issues; upper secondary school; education in physics; energi; hållbar utveckling; innehållsanalys; läroböcker; fysik; naturkunskap; scientific literacy; SNI; gymnasieskolan; fysikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan ingår det i fysikämnet att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. Hållbar utveckling kan bidra till förståelse för fysikens betydelse i samhället, där energibegreppet, energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle ingår i kursen Fysik 1. LÄS MER

 4. 4. Lärare och autonomistödjande beteenden : En observationsstudie i naturvetenskapliga klassrum

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Emma Medin; [2019]
  Nyckelord :Self-determination theory; motivation; autonomi; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Skolans undervisning i naturkunskap är av lågt intresse för eleverna. Motivationen tryter, vilket kan bero på läraren enligt källor. Lärarens sätt att agera och undervisa i klassrummet påverkar elevernas upplevelse av autonomi. LÄS MER

 5. 5. Eleven och atomen : En studie om svårigheter som elever har med atomen och dess egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Virpi Törlind; [2019]
  Nyckelord :Teachning; atom; chemistry; upper secondary school; Undervisning; atom; kemi; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och diskutera svårigheter som elever har med atomens uppbyggnad och egenskaper inom den inledande kemidelen i kursen Naturkunskap 2. Undersökningen genomfördes i två steg. I första steget fick eleverna rita sina atommodeller och berätta om dem innan arbetet med kemi började. LÄS MER