Sökning: "naturlek"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet naturlek.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. En skog, en äng, en vik : ett utvecklingsförslag för naturlek vid Tybblekullen i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonna Göthlin; [2018]
  Nyckelord :naturlek; lekmiljö; naturlekplats; lekplats; barn;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan arbeta med lekmiljöer i natur för barn. Syftet var att gestalta ett utvecklingsförslag för en naturlekplats med hjälp av kunskap om vad som utgör en god lekmiljö. För att uppnå detta användes tre olika metoder. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Nyckelord :lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. LÄS MER

 4. 4. Den riktiga naturlekplatsen : en lekplats av vegetation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annie Burman; [2017]
  Nyckelord :vegetation; naturlek; utomhuspedagogik; miljöpsykologi; lekplatser; lekfunktion; prefabricerad; lekutrustning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle letar vi oss utanför den allt mer urbaniserade staden för att komma till natur. Att skapa en likvärdig miljö som den ”riktiga” naturen men inuti staden vore därför en stor tillgång. Ett område som detta skulle kunna anläggas på är ytor främst tänkta som lekplatser. LÄS MER

 5. 5. Närmare naturen : kulturella ekosystemtjänster i Rålambshovsparken och på Smedsudden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gabriella Landrö; [2016]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; välbefinnande; urbana miljöer; Rålambshovsparken; Smedsudden; C O City;

  Sammanfattning : Förtätningstrenden som råder i vårt samhälle hamnar många gånger i konflikt med bevarande av grönområden. Ett fenomen som ofta används i argumentationen för att försvara gröna ytor är ekosystemtjänster (ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande). LÄS MER