Sökning: "naturlig arsenik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden naturlig arsenik.

 1. 1. Geochemical Investigation of Arsenic in Drinking Water Sources in Proximity of Gold Mining Areas within the Lake Victoria Basin, in Northern Tanzania

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Enrico Lucca; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Access to safe drinking water is a challenge for rural communities in many developing countries. Drinking contaminated water endangers human health and impairs social and economic development. Arsenic (As) is a metalloid widely distributed into the environment and is highly toxic in its trivalent inorganic form. LÄS MER

 2. 2. Påverkas hästens vattenintag av dricksvattenrening med Hippofix?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Folkeson; [2016]
  Nyckelord :Vattenkvalité; vattenkonsumtion; häst;

  Sammanfattning : Horses require water to thrive and maintain normal functions in the horse body. The quality of water could be a problem since many horses are offered water in buckets or barrels that are not cleaned and refilled often. Microorganisms could then decrease the hygienically quality of water. LÄS MER

 3. 3. Påverkan på Valboåsen från verksamheter inom Svedens industriområde samt närliggande områden : hot mot grundvattnets kvalitet och kvantitet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Patrik Hanson; [2015]
  Nyckelord :grundvatten; dricksvatten; ytvatten; potentiella föroreningsrisker; kvalitet; kvantitet;

  Sammanfattning : The aim of this work was to find out what potential contaminants from roads, residential area and businesses within Svedens industrial area that can affect groundwater quality and quantity. Data collection was from SGU, VISS, internal material from Gävleborg county Administrative Board and Gävle municipality archive. LÄS MER

 4. 4. Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess hantering : En fallstudie av Trafikplats Rosersberg

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sevak Bidros; [2014]
  Nyckelord :natural arsenic; production; decontamination method; road production; naturlig arsenik; produktion; saneringsmetod; väg produktion;

  Sammanfattning : I Rosersberg har Trafikverket byggt en ny trafikplats under 2011-2013. Projektet stötte på komplikationer som ledde till att arbetet försenades främst på grund av förekomsten av arsenik i jord, berg samt grundvattnet. LÄS MER

 5. 5. Påträffande av naturlig arsenik vid produktion och dess påverkan : Nybyggnation av trafikplats Roserberg

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hai-Kit Law; Johan Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :natural arsenic; production impact; road production; production; projecting; naturlig arsenik; produktionspåverkan; vägproduktion; produktion; projektering;

  Sammanfattning : Vi har i examensarbete sammanställt rapporter, information, material och erfarenhet som Trafikverket har samlat på sig. Vi har i samband med nybyggnationen av trafikplats Rosersberg som mål att kartlägga händelseförloppet vid påträffande av arsenik. LÄS MER