Sökning: "naturlig avvänjning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden naturlig avvänjning.

 1. 1. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Andersson; [2015]
  Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

  Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER

 2. 2. Artificiell insemination i dikobesättningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tove Johansson; [2014]
  Nyckelord :artificiell insemination; dikobesättningar; nötkreatur; genetiska fördelar; könssorterad sperma; ekonomi; artificial insemination; suckler beef herds; beef cattle; economy; genetic advantage; gender-selected semen;

  Sammanfattning : Den vanligaste produktionsformen av nötkött sker i dikobesättningar, där kor och kvigor förväntas föda en kalv per år. I sådana besättningar är fertilitet hos djuren en viktig faktor, då förmågan att föda fram en kalv varje år påverkar inkomsten. LÄS MER

 3. 3. Hur en för tidig avvänjning påverkar kattens beteende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mia Petersson; [2014]
  Nyckelord :beteende; katt; avvänjning; problem; modersbeteende; separation; stereotypi; behaviour; feline; maternal behaviour; stereotypies; weaning;

  Sammanfattning : Enligt svensk lag måste alla katter vara minst 12 veckor vid försäljning. I bl.a. Storbritannien kan kattungar dock säljas vid 8 veckors ålder. LÄS MER

 4. 4. Fördelar och nackdelar med att hålla ko och kalv tillsammans under kalvens första levnadsveckor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Isabella Heiwe; [2013]
  Nyckelord :djurhållning; kalv; digivning; beteende; sociala behov; stress;

  Sammanfattning : I Sverige är det vanligt att man separerar ko och kalv redan några timmar efter kalvning. Enligt jordbruksverkets regler måste kalven få i sig råmjölk inom 6 timmar efter att kalven har blivit född för att försäkra att kalven får i sig immunglobiner, antikroppar som är väsentliga för kalvens immunförsvar. LÄS MER

 5. 5. Orsaker till spensugning hos kvigor samt dess effekt på mjölkkörteln

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Eriksson; [2011]
  Nyckelord :kviga; mastit; spensugning; mjölk;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka orsaker till spensugning hos kvigor, hur beteendet påverkar den diade individens mjölkkörtel samt åtgärder till problemet. Spensugning innebär att en kviga eller ko diar på en annan individs spenar och det är ett beteende som ofta utvecklas i tidig ålder. LÄS MER