Sökning: "naturlig språkbearbetning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden naturlig språkbearbetning.

 1. 1. Optimering av en chattbot för det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mohammed Mutaliev; Ibrahim Almimar; [2021]
  Nyckelord :Chatbots; machine learning; natural language processing; tokenization; feature extraction; classification; word embeddings; transformers; Chattbottar; maskininlärning; naturlig språkbearbetning; tokenisering; känneteckensextrahering; klassificering; ordinbäddningar; transformatorer;

  Sammanfattning : Chattbotutvecklare på Softronic använder i dagsläget Rasa-ramverket och dess standardkomponenter för bearbetning av användarinmatning. Det här är problematiskt då standardkomponenterna inte är optimerade för det svenska språket. LÄS MER

 2. 2. The state of network research

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Haoyu Zhu; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Network Spider; Network; Topic Modelling; State of Research.; Naturlig Språkbearbetning; Nätverksspindel; Nätverk; Ämnesmodellering; Forskningstillstånd.;

  Sammanfattning : In the past decades, networking researchers experienced great changes. Being familiar with the development of networking researches is the first step for most scholars to start their work. The targeted areas, useful documents, and active institutions are helpful to set up the new research. LÄS MER

 3. 3. Decentralizing Large-Scale Natural Language Processing with Federated Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Garcia Bernal; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; distributed systems; Federated Learning; Word2Vec; Naturligt språkbehandling; distribuerade system; federerat lärande; Word2Vec;

  Sammanfattning : Natural Language Processing (NLP) is one of the most popular and visible forms of Artificial Intelligence in recent years. This is partly because it has to do with a common characteristic of human beings: language. LÄS MER

 4. 4. Knowledge distillation: a new approach towards LSTM interpretability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessio Baccelli; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nuförtiden används maskininlärning inom många olika områden, från ekonomi till att förutsäga behov av underhåll, från bildigenkänning till naturlig språkbearbetning. Ökningen av nya tekniker och nya arkitekturer har gjort det möjligt för neurala nätverk att i många fall uppnå prestanda på mänsklig nivå för olika uppgifter. LÄS MER

 5. 5. Generative Adversarial Networks in Text Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zesen Wang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Generative Adversarial Network (GAN) was firstly proposed in 2014, and it has been highly studied and developed in recent years. It has obtained great success in the problems that cannot be explicitly defined by a math equation such as generating real images. LÄS MER