Sökning: "naturliga organisationen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden naturliga organisationen.

 1. 1. Din kunskap gynnar andra : En studie om hur tyst kunskap delas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ida Salomonsson; Johanna Witting; [2018]
  Nyckelord :Knowledge M anagement; kunskapsdelning; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Ett företags lönsamhet beror till stor del på den kunskap som finns inom organisationen. För att skapa hållbara konkurrensfördelar har därför hantering av kunskap blivit en viktig faktor vid styrning av dagens företag. LÄS MER

 2. 2. ”ORGANISATIONSKULTUR - DET ÄR SÅ VI GÖR SAKER OCH TING HÄR” En studie av organisationskultur utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sandra Ostanek; Yvette Palm; [2017-09-29]
  Nyckelord :fenomen; konstruktion; kultur; ledare; ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka fenomenet organisationskultur och få en förståelse för hur ledarna beskriver och konstruerar kulturen. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter avgränsade studien och definierade förståelsen av fenomenet organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Att uppmuntra kunskapsdelning : En fallstudie om styrparametrars påverkan på kunskapsdelning inom en konsultkoncern

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Sofie Harrius; Nils Engman; [2017]
  Nyckelord :knowledge; knowledge sharing; knowledge management; mcs; management control; management control systems; structure; organizational structure; culture; organizational culture; communication; decentralization; consultant; kunskapsdelning; styrning; stryparametrar; kultur; struktur; organisationskultur; organisationsstruktur; kompetenscenter; decentralisering; kunskapshantering; kunskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Knowledge management has become increasingly important in organizations and how knowledge can be developed, shared and maintained has been researched more in recent years. The question of whether knowledge is seen as a competitive advantage has gained a great deal of focus in organizations instead of reviewing knowledge management. LÄS MER

 4. 4. Att vara kvinna i en bransch dominerad av män : En kvalitativ studie om sex kvinnors upplevelse av att arbeta inom ett mansdominerat yrke.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Sara Burman; [2017]
  Nyckelord :Male - dominated workplace; Gender; Femininity; Masculinity; Mansdominerade yrken; Kön; Genus; Femininitet; Maskulinitet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and attempt to gain an understanding of women's experience of working in a male-dominated profession through a qualitative analysis. The intention is to, from theories of gender, femininity and masculinity, highlight the challenges facing women and how sociologically it is possible to understand how women adapt to a man-dominated workplace. LÄS MER

 5. 5. Innehålls- och kvalitetssprinciper enligt GRI : En jämförande studie av sju Svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Johansson; Christina Thomassen; [2017]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainable development; CSR; GRI; Content- and qualityprinciples; Stakeholder Inclusiveness; Sustainability Context; Balance; Comparability; Clarity; Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; CSR; GRI; Innehålls- och kvalitetsprinciper; Intressenternas delaktighet; Hållbarhetssammanhang; Balans; Jämförbarhet; Klarhet;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att redogöra för hur de arbetar med samhällsansvar. Detta ansvar benämns Corporate Social Responsibility (CSR) och speglar tre dimensioner, miljömässigt, socialt, och ekonomiskt ansvar. LÄS MER