Sökning: "naturligt material"

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade orden naturligt material.

 1. 1. Brownification in a small stream originating from a peatland - A case study from Ryds Å in south Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emelie Ström; Frida Karlsson Öhman; [2024]
  Nyckelord :Brownification; Peatland; Bolmen; DOM; Water Quality; Inflow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Brunifiering syftar till en process där vattnet blir brunare på grund av ökade halter av naturligt organiskt material och järn, vilket innebär utmaningar för miljön och människor. Sjön Bolmen i södra Sverige har problem med brunare vatten. LÄS MER

 2. 2. Analysis of Mutable Game Environments Built on a Tetrahedral Mesh : Tetras, a Potential Alternative to Voxels

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Noah Tell; [2023]
  Nyckelord :Voxels; Tetrahedron; Tetrahedral Mesh; Tetrahedralization; Tessellation; Mutable Environment; Editable Terrain; Deformable Environment; Boolean Operations; Real-Time; Computer Games; Computational Geometry; Voxlar; Tetrahedror; Tetrahedralisering; Tessellering; Formbar Terräng; Booliska Operationer; Realtid; Datorspel; Beräkningsgeometri;

  Sammanfattning : Historically 3D game environments have almost always been immutable. Mutable environments are a technical challenge that will affect performance. For games of the future to continue approaching realism, mutable environments are an essential step. LÄS MER

 3. 3. Distanserat ledarskap : En kvalitativ studie baserad på chefers upplevelserav ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Lindén; [2023]
  Nyckelord :Virtual leadership; Distance; Remote; Trust; Virtuellt ledarskap; Distans; Tillit;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur ledare på distans upplever sin roll med forskningsfrågan “Hur upplever ledaresin roll på distans?”. Syftet är att bidra till insikter kring ledarrollen och eventuella svårigheter somledare stöter på i samband med distansarbete samt att förstå om och hur ledarskapet på distans harutvecklats med förändringen mot ett digitalt ledarskap på grund av pandemin. LÄS MER

 4. 4. Status Mapping of tank to grave management of Low-GWP refrigerants.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sandra Parra Gimeno; [2023]
  Nyckelord :Refrigerant; Blends; Synthetic low-GWP refrigerant; Natural refrigerant; Global Warming Potential GWP ; Tank-to-grave; Interviews.; Köldmedier; Blandning; Globalt uppvärmningspotential GWP ; Låg-GWP köldmedier; Naturligt köldmedier; installation till destruktion; Intervjuer.;

  Sammanfattning : Refrigeration plays a vital role today in various residential, commercial, and industrial processes, requiring refrigerants to facilitate the cooling or heating processes. Over time, refrigerants have undergone significant changes to meet technological, social, environmental, and economic needs. LÄS MER

 5. 5. Possibilities of Reducing Internal Scrap Rates and Increase Scrap Recyclability of Dilute Copper Alloys from Vertical Upwards Continuous Cast (VUCC) Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Minna Olsson; [2023]
  Nyckelord :metallurgy; copper; alloy; continuous casting; materials chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Copper and copper alloys are important material systems for the electrification of society. The high workability of the materials makes them appropriate in numerous different applications which require highly conductive properties. LÄS MER