Sökning: "naturmetaforer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet naturmetaforer.

  1. 1. Bildspråket i Patti Smiths bok Just kids: Hur påverkar översättningen av textens konceptuella bildspråk tematiken?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

    Författare :Lisa Olsson; [2012]
    Nyckelord :Bildspråk; metaforer; liknelser; översättning; kompensation; krigsmetaforer; naturmetaforer; metaforer med religiös anknytning; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras hur översättaren av Patti Smiths bok Just kids har översatt bildspråket i textens tre mest framträdande bildspråksdomäner som har en stark koppling till textens tematik. Bildspråksdomänerna är: krig, natur och religion. LÄS MER