Sökning: "naturmiljö lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden naturmiljö lärande.

 1. 1. Oändliga möjligheter i naturen : En intervjustudie om förskollärares uppfattning om lek och lärande i naturen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Östman Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Swedish preschool; preschool teacher; outdoor learning; play and learning; natural environment; learning in nature; förskola; förskollärare; utomhuspedagogik; lek och lärande; naturmiljö; lärande i naturen;

  Sammanfattning : Titel: Oändliga möjligheter i naturen - En intervjustudie om förskollärares uppfattning om lek och lärandet i naturen Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärarens syn på utomhuspedagogiken i naturen för att främja barns lek och lärande i förskolan. För att ge svar på syftet intervjuades fyra förskollärare om deras uppfattning av utomhuspedagogiken i naturen. LÄS MER

 2. 2. Henriksdal Skola - Examensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jussi Lindroos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER

 3. 3. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 4. 4. Utomhuslek en (icke)mänsklig samhandling : En posthumanistisk observationsstudie om lek i naturmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nathalie Beillon; Marie Swahn; [2017]
  Nyckelord :Posthumanistiskt perspektiv; Karen Barad; agentiell realism; intra-aktion; performativa agenter; lek i skogsmiljö.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv observera och belysa materialet och hur det liksom människan har likvärdig betydelse för vad som sker i lek i en naturmiljö. Detta gjorde vi genom att observera de meningar som uppstår i intra-aktion mellan och inom de performativa agenterna. LÄS MER

 5. 5. Utemiljön för naturvetenskapligt lärande : En studie om förskollärares syn på den fysiska miljön för naturvetenskapligt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Frida Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; natur; läroplan; I-Ur-och-Skur-Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers arbetssätt kring läroplanens mål om de naturvetenskapliga ämnena, och ifall arbetssättet går att relatera till pedagogernas syn på betydelsen av naturmiljö för barns naturvetenskapliga lärande. För att undersöka detta valde jag att använda intervju som metod. LÄS MER