Sökning: "naturmiljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet naturmiljöer.

 1. 1. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv i idrott och hälsa : Storstad och på landsbygden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Kittiphat Chaphikul; Rasmus Carlbaum; [2021]
  Nyckelord :Outdoor education; physical education; Friluftsliv; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra hur idrottslärare i storstad och på landsbygden arbetar med ämnesområdet friluftsliv. Vi vill också undersöka om det finns likheter och skillnader i deras syn och arbetssätt gällande lärandet i friluftsliv. Frågeställningar 1. LÄS MER

 3. 3. Förstärkt naturupplevelse : designelementets förmåga att förstärka upplevelsen av naturmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Olof Olterman Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :natur; naturupplevelse; landskap; landskapligt tänk landscape thinking; designelement; förstärka; uppleva; rumslighet; karaktär; Hågadalen-Nåstens naturreservat; platser;

  Sammanfattning : Som landskapsarkitekter skapar vi utemiljöer för människor. Vi förändrar och anpassar landskapet efter människans behov men hur vi förändrar landskapet och till vilken grad skiljer sig åt från projekt till projekt. LÄS MER

 4. 4. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Nyckelord :shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Sammanfattning : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ebba Landén Helmbold; [2020]
  Nyckelord :förtätning; tätortsutglesning; jordbruksmark; översiktsplanering; evidensbaserad planering; density; urban sprawl; evidence based planning;

  Sammanfattning : Cities are expanding at a rapid speed as the urbanisation trend continues throughout the world. Large land aerials are being claimed in favor of urban sprawl as an answer to increasing inhabitant numbers in cities. LÄS MER