Sökning: "naturorienterande ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden naturorienterande ämnen.

 1. 1. Undervisningskvalitéer och prioriteringar i de första årens NO-undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Martén; [2020-03-10]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; naturorienterande ämnen; NO; undervisningskvalitéer; yngre elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som kan karaktärisera NO-undervisningen i årskurserna 1 - 3 och vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärares beskrivningar av undervisningen. NO är i de första årskurserna ett samlingsnamn och innefattar ämnena biologi, fysik och kemi. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i undervisningen, en utmaning? : en undersökning om hur lärare i åk 7-9 uppfattar sin undervisning relaterat till hållbar utveckling i naturorienterande ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna-Karin Relfsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbarhetsperspektiv; undervisningsmetoder; undervisningstraditioner; läroplan;

  Sammanfattning : Men denna kvalitativa studie undersöks hur lärare uppfattar och beskriver sin undervisning relaterat till hållbar utveckling. Samt hur läraren upplever och kopplar sin undervisning till läroplanen (Lgr11). LÄS MER

 3. 3. Att fatta fakta : Mellanstadielärares syn på läsförståelse av faktatexter inom NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Adelisa Kasapovic; Frida Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelse; Lärare; Förhållningssätt; Faktatext; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Läsförståelse krävs för lärande. I de naturvetenskapliga ämnena ska elever lära sig tolka och samtala om faktatexter, samt bli bevandrade i ämnesrelaterade begrepp. Denna studie undersöker mellanstadielärares uttryckta förhållningssätt till läsförståelseundervisning av faktatexter i naturorienterande ämnen. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters uppfattningar om utomhuspedagogik - en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Svedjeby; Sanne Andersen; [2020]
  Nyckelord :Kunskap; Lärande; Lärarstudenters uppfattningar; Naturorienterande ämnen; Undevisning; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete grundar sig i vad lärarstudenter har för uppfattningar om utomhuspedagogikens inverkan på skolundervisningen och på elevers lärande i de naturorienterande ämnena. Urvalet i studien består av lärarstudenter, då vi anser att de flesta forskningarna om utomhuspedagogik utgår från ett lärarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER