Sökning: "naturresurskonflikt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet naturresurskonflikt.

 1. 1. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Olsson; [2018]
  Nyckelord :naturresurskonflikt; narrativanalys; allmänningsskog; Orsa Besparingsskog; historiebruk; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. LÄS MER

 2. 2. Från terra nullius till konfliktresurs - Jordbruksutveckling som äventyrar freden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Frizell; [2013]
  Nyckelord :naturresurskonflikt; råvaruproduktion; large-scale land acquisition; land grabbing; Etiopien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge ökad förståelse för hur storskaliga markkoncessioner, popuärt kallat land grabbing, kan öka risken för inomstatliga konflikter. Utifrån befintliga teorier om hur naturresursutvinning påverkar å ena sidan statliga institutioner och ekonomiska strukturer, och å andra sidan motiv och möjligheter för oppositionella grupper att ta till våld, har ett anpassat analysschema utarbetats. LÄS MER