Sökning: "naturrum"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet naturrum.

 1. 1. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 2. 2. Nature Interpretation Center The Great Alvar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christopher Polteg; [2015]
  Nyckelord :nature visitors center; nature-reserve; parametric design; Öland; Stora alvaret; naturrum; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This publication is a summary of the work with my degree project in architecture and a description of the process during the length of the project. The main program is the design of a nature visitors center in a nature-reserve. LÄS MER

 3. 3. Utomhusvistelse i förskolan : Planeringens och undervisningspraktikens angelägenhet i förhållande till utomhusverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Moa Godeberg; [2013]
  Nyckelord :Förskola; utomhuspedagogik; undervisningspraktik; kvalitet; naturrum; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteten av den pedagogiska verksamheten vid utomhusvistelse samt vidare se om denna påverkas av olika avstånd till naturrummet. Studien gör en jämförelse mellan svaren från pedagoger vid olika förskolor som har valts ut efter sitt geografiska läge, nära eller långt avstånd till naturrummet. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan dans och nordisk natur : en explorativ studie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Roynesdotter; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet har varit att utforska mötet mellan olika naturrums ”tilltal” och en dansares svar på detta tilltal. Avsikten är mer preciserat att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, beskriva innehåll och struktur på subjektiva upplevelser och erfarenheter såsom de framträder i mötet mellan naturen som fenomen och rörelse som improvisation och gestaltning. LÄS MER