Sökning: "naturruta"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet naturruta.

  1. 1. Man är rädd om allting, ungefär : - tio förskolebarns uppfattningar om att arbeta med Grön Flagg.

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Carita Johansson; Mia Ekblom; [2011]
    Nyckelord :Grön Flagg; Hållbar Utveckling; förskola; barn; ESD;

    Sammanfattning : Grön Flagg är en utmärkelse som i Sverige finns på cirka 2000 förskolor/skolor, där syftet är att utveckla och synliggöra arbetet för Hållbar utveckling. I tidigare examensarbeten har det undersökts om förskollärares upplevelser och uppfattningar av vad Grön Flagg är och bör vara i verksamheten. LÄS MER