Sökning: "naturskildring"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet naturskildring.

 1. 1. Den naturliga människan - en undersökning av naturens roll för det mänskliga känslolivet, sett genom Henry David Thoreaus Walden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Anna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Henry David Thoreau; Nature; Emotions; Walden; American nature writing; Transcendentalism Henry David Thoreau; Natur; Känslor; Amerikansk naturskildring; Transcendentalism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how the American nature writer Henry David Thoreau (1817-1862) writes about nature, and natures role for the human emotions. The study takes basis in one of the writer’s most famous works – Walden; or, Life in the woods, from 1854, which he wrote after he had been living in a small cottage in the woods around walden pond for over 2 years. LÄS MER

 2. 2. “jorden skalf, och skogen skalf, och brodermördaren skalf”. En ekokritisk analys av naturskildringar i Emilie Flygare-Carléns En natt vid Bullar-sjön

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Magdalena Malmfors; [2017]
  Nyckelord :Flygare-Carlén; Morton; ecocritique; ecocriticism; deconstruction; dekonstruktion; ekokritik; ecomimesis; ekomimesis; natur; naturskildring; estetik; roman; 1800-tal; realism; romantik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Forskningen om Emilie Flygare-Carléns (1807-1892) författarskap har länge framhävt en särskild relation till naturen, men sedan dess inträde i det sena 1900-talets genusvetenskapliga litteraturhistorier har denna relation komplicerats. Den här uppsatsen undersöker därför naturskildringar i författarens roman En natt vid Bullar-sjön (1847) med utgångspunkt i ekokritiska, dekonstruktivistiska perspektiv i allmänhet och Timothy Mortons begrepp ”ecomimesis” i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Bildspråk och naturskildring : Harry Martinsons Nässlorna blomma läst ur ett ekokritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Charlotta Wallström; [2013]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om naturfotografin En studie av naturfotografers syn på tendenser och förändringar inom naturfotografin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Lina Ricklund; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Naturfotografi; naturfotografering; fotografi; fotografering; naturfotografer; fotografer; bildskapande; bildskapare; naturskildring; naturbild; nature; landscape photography; landscape photographers; photography; photographers; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to examine the role of landscape photography as a portrayer of nature. The study contains interviews with eight landscape photographers, to find out how they look at tendencies and changes in photography. The essay focuses on the discussion of authenticity and realism in landscape photography. LÄS MER