Sökning: "naturslinga"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet naturslinga.

 1. 1. Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Näslund; Sara Östberg; [2014]
  Nyckelord :biologisk mångfald; täkter; efterbehandlingsplaner; tillgänglighet; naturslinga; Västra brottet; stenbrott; hotade arter; gestaltning;

  Sammanfattning : I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för ett upplevelselandskap vid Västra brottet i Slite, ett 89 hektar stort och 45 meter djupt stenbrott på norra Gotland där det bryts kalksten för cementproduktion. Kalkindustrin beskrivs i Region Gotlands översiktsplan som en av öns basnäringar. LÄS MER

 2. 2. Lekflöde i Varbergaskogen : Affordans som synsätt vid formgivning av en naturslinga för barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Nyman; [2011]
  Nyckelord :Affordance; play flow; nature playscape; landscape design; Naturslinga; leklandskap; affordans; lekflöde;

  Sammanfattning : Drawing on earlier research, and using observations as the method, this study presents a design of a nature playscape for children. Applying outdoor pedagogy to the fundamental structure of a specific location, the study proposes a design of a playscape, over a more obvious design, for instance one based around a quiz walk. LÄS MER