Sökning: "naturum"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet naturum.

 1. 1. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Sammanfattning : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. LÄS MER

 2. 2. Nationalparkernas attraktivitet : En studie om besöksvariationen i svenska nationalparker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Patricia Willnersson-Thörn; [2019]
  Nyckelord :national parks; protected areas; accessible nature; naturum;

  Sammanfattning : Protected areas such as national parks are an important part of nature-based tourism all over the world. Over the past years there have been an increase of visitors to Sweden’s 30 national parks. Most of the visitors are domestic, however about 7% of the international tourist travel to Sweden in the purpose of visiting a national park. LÄS MER

 3. 3. Örum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Therese Antman; [2019]
  Nyckelord :Archipelago; bunker; architecture; cabins; sauna; museum; island; sea;

  Sammanfattning : Something essential in this project is to highlight the spirit of the archipelago. My project is creating spaces where you can experience the calm, the ruff, the warm and the cold. The sea can give such a variety of conditions. It changes with the seasons but it also changes with the weather and can quickly go from still breeze to full storm. LÄS MER

 4. 4. Dåtid för framtid : En granskning av naturums relation till de kulturella aspekterna inom landskap och natur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Petter I. Larsson; [2019]
  Nyckelord :conservation; nature; culture; historical ecology; archaeology; sustainable development; biodiversity; biological heritage; naturum; naturvård; kulturvård; historisk ekologi; arkeologi; hållbar utveckling; biologisk mångfald; biologiska kulturarv;

  Sammanfattning : Nature and culture are closely connected and in constant change in relation to each other. Although this is well known by now the cultural aspects rarely are concidered when it comes to conserving of nature (in Sweden). This paper examines naturums (Swedish visiting centres) relationship to the cultural aspects of landscapes and nature. LÄS MER

 5. 5. Naturum Vindelgransele : The Laws of the Forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Filip Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Naturum; wood; forestry; Västerbotten; Vindelgransele;

  Sammanfattning : This is a project about human relation to nature. How we have used the nature in our surroundings and created architecture that comes from the material access and practical needs of our daily lives and what I can do with this knowledge as an architect. LÄS MER