Sökning: "naturum"

Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade ordet naturum.

 1. 11. Naturum och Instagram : En undersökning av naturvägledningens spår i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Magnus Sörensen; Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Naturvägledning; Instagram; sociala medier; naturum; innehållsanalys; bildanalys; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Naturvägledning som begrepp etablerades redan i början av 1900-talet i Sverige, och har sedan dess spelat en viktig roll i utformandet av naturturism och friluftsliv. Idag är Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Centrum för naturvägledning aktiva aktörer inom området. LÄS MER

 2. 12. Naturum - mer än en port till naturen : En explorativ studie av Naturvårdsverkets koncept naturum och dess potentiella betydelse för Tyresö kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Beata Iverson; [2016]
  Nyckelord :Naturum; nature center; visitor centers in national parks; Tyresö municipality; The Swedish Environmental Protection Agency; Naturum; Naturumens betydelse; Tyresö kommun; Naturvårdsverket;

  Sammanfattning : Naturvårdsverkets koncept naturum är ett besökscentrum i naturen och syftar till att vara en port till naturen. Detta för skapa ett fortsatt intresse i att bevara den svenska naturen. LÄS MER

 3. 13. Vad händer under ytan, habitatpreferenser hos europeisk utter (Lutra lutra) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Andrea Rietz; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För 20 år sedan var europeisk utter (Lutra lutra) nära på utrotad i hela Sverige. Den är nu tillbaka och följs sporadiskt upp med hjälp av inventeringar. Vid dessa inventeringar har förekomsten av utter sammanfattats men vad för habitat de är bosatta i har inte undersökts närmre. LÄS MER

 4. 14. NATURUM SOMMEN - A DIALOGUE BETWEEN STRUCTURE AND NATURE

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :GIULIO GIORI; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Wetland development in the context of ecotourism : a conceptual design proposal for a wetland site in Lake Victoria, Kenya

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Freija Carlstén; [2014]
  Nyckelord :conservation; ecotourism; landscape architecture; sustainable development; Wetland;

  Sammanfattning : The travelling sector is expanding worldwide, which puts all destinations under pressure to have a functioning social system and good resources to manage the problems and take advantage of the opportunities that the tourism sector can offer a community. The area around Kisumu in Kenya, like much of Africa, tourism can simultaneously ensure a stable financial future while it removes, as a result of a growing population, more and more of the scenery that many tourists want to experience. LÄS MER