Sökning: "naturum"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade ordet naturum.

 1. 16. Naturum Ojnare : Från utblick till insikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Oldén; [2013]
  Nyckelord :naturum; paviljong; besökscenter; ojnareskogen; gotland; nationalpark; bästeträsk; kalkbrott;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker arkitektur som ett medel att förhöja en naturupplevelse. Det utforskar hur en byggnad kan fungera som ett pedagogiskt verktyg som genom kunskap inspirerar och underlättar för besökaren att upptäcka mer av miljön. LÄS MER

 2. 17. Naturum Ojnare - Från utblick till insikt

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Mariana Nordlander; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Vägen till Kosterhavet - ett alternativt naturum på Kosteröarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Madeline Näslund; Johanna Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :Arkitektur; naturum; Koster; Kosterhavet; diabas;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Undersökning : hur gestaltas den anlagda miljön vid naturum?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Svensson; [2011]
  Nyckelord :naturum; gestaltning; riktlinjer; anlagd miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Samstyret kring naturum på Koster : En fallstudie om medborgerligt deltagande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulrika Dagård; [2010]
  Nyckelord :Kosterhavets nationalpark; naturum; demokratiteori; governance; samstyre; Kosternämnden; medborgerligt deltagande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett teoretiskt och begreppsmässigt ramverk, bestående av en diskussion kring demokratiteori, governance, samstyre och deltagande, att genomföra en analys av samstyret i naturumprocessen. Förloppet kring naturum utgjorde en betydande del i processen kring bildandet av Kosterhavets nationalpark. LÄS MER