Sökning: "naturunderstödd rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden naturunderstödd rehabilitering.

 1. 1. Naturunderstödd rehabilitering och klimatproblematiken : En studie av vad som förenar naturunderstödd rehabilitering med frågor om de miljöproblemen som har lett till våra klimatmässiga förändringar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Josua Li; [2020]
  Nyckelord :Naturunderstödd rehabilitering; NUR; Grön terapi; Bateson; systemic wisdom; klimatfrågor; miljö;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat i Sverige. Samtidigt har en ny terapiform växt fram: Naturunderstödd rehabilitering (NUR). NUR bygger på studier om naturens positiva effekter på människans hälsa.Dessutom står mänskligheten inför många klimatmässiga problem. LÄS MER

 2. 2. Grön rehabilitering för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa : En scoping review med fokus på miljöns inverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Brandt; Amanda Ljungvall; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; nature-based rehabilitation; occupational therapy; other reactions to severe stress and stress.; Arbetsterapi; naturunderstödd rehabilitering; stress; utmattningssyndrom och ångest.;

  Sammanfattning : Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett växande problem hos den svenska befolkningen och sjukskrivningarna för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren. Forskning har visat på att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa som genomgått grön rehabilitering har haft goda resultat. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapins betydelse i naturunderstödd rehabilitering : En beskrivande studie av verksamheter inom naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade besvär.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ulrika Örnberg; Paulina Löfqvist; [2019]
  Nyckelord :Green rehabilitation; mental illness; NBR; occupation; occupational therapy; stress; aktivitet; arbetsterapi; grön rehabilitering; grön rehab; NUR; psykisk ohälsa; stress.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar och är ett växande folkhälsoproblem med negativa konsekvenser för individ och samhälle. Den utgör den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Naturunderstödd rehabilitering med kreativa trädgårdsaktiviteter har visat sig vara betydelsefull för personer med psykisk ohälsa och minskar sjukskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Edström; [2018]
  Nyckelord :hälsodesign; miljöpsykologi; gestaltningsförslag; grön rehabilitering; naturunderstödd rehabilitering; utmattningssyndrom; stressrelaterad ohälsa; lantgård; natur; hälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stora ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar sedan slutet av 90­talet har flera landsting i Sverige satsat på sk Grön rehabilitering. Verksamheten beskrivs som ett paket med miljö, rehabteam och aktiviteter, där naturen spelar en mycket viktig roll i behandlingen. LÄS MER

 5. 5. Gröna miljöer som rehabilitering för psykisk ohälsa : en kvalitativ studie om hur gröna miljöer kan bidra till en större känsla av sammanhang för individer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tamara Molnar; Isabella Andersson; [2018]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; naturunderstödd rehabilitering; horticultural therapy; urbanization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden the most common reason for sick leave is stress and fatigue. Due to mental illness the number of sick leaves increase. LÄS MER