Sökning: "naturunderstödd terapi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden naturunderstödd terapi.

 1. 1. Naturunderstödd rehabilitering och klimatproblematiken : En studie av vad som förenar naturunderstödd rehabilitering med frågor om de miljöproblemen som har lett till våra klimatmässiga förändringar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Josua Li; [2020]
  Nyckelord :Naturunderstödd rehabilitering; NUR; Grön terapi; Bateson; systemic wisdom; klimatfrågor; miljö;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat i Sverige. Samtidigt har en ny terapiform växt fram: Naturunderstödd rehabilitering (NUR). NUR bygger på studier om naturens positiva effekter på människans hälsa.Dessutom står mänskligheten inför många klimatmässiga problem. LÄS MER

 2. 2. Där vi trivs kan vi växa : upplevelser av att ge och få naturbaserad terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Margareta Nobell; [2016]
  Nyckelord :naturbaserad terapi; NBT; grön rehabilitering; trädgårdsterapi; utmattningssyndrom; UMS; naturunderstödd terapi; naturunderstödd rehabilitering; NUR; stressrelaterad ohälsa; behandlingsmotivation; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Naturbaserad terapi utprövas i Sverige för utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa. Ett omfattande forskningsunderlag visar på naturens läkande effekter vad gäller stressreduktion och återhämtning. Det behövs dock mer forskning för att klargöra behandlingens effekter. LÄS MER

 3. 3. Djurassisterad terapi i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Widerberg; Carolin Niemi; [2015]
  Nyckelord :Ansvar; djurassisterad terapi; empati; fritidshem; KASAM;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Djurassisterad terapi i fritidshemmet - Om djurassisterad terapi och möjligheterna att arbeta med djur i en fritidshemskontext Författare: Niemi, Carolin & Widerberg, Susanne Syftet med vår uppsats är att diskutera om, och i så fall på vilket sätt, djurassisterad terapi kan vara en arbetsmetod i fritidshemsverksamheten. Detta undersöks genom att studera tidigare forskning inom området djurassisterad terapi och att prata med verksamma inom området samt fritidspedagoger. LÄS MER

 4. 4. Naturunderstödd rehabilitering och vardagens aktiviteter

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Marie Gudmundsson; [2013]
  Nyckelord :arbetsterapi; miljöpsykologi; aktivitet; naturunderstödd rehabilitering; ecotherapy; hästunderstödd terapi;

  Sammanfattning : Ecotherapy, Nature Based Rehabilitation eller Naturunderstödd Rehabilitering är olika begrepp för liknande verksamheter. I grunden ligger en holistisk och mångfacetterad dimension som syftar till att uppnå ett upplevelsebaserat lärande genom aktiviteter i ett ömsesidigt samspel med naturen. LÄS MER