Sökning: "naturupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet naturupplevelse.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 2. 2. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Nyckelord :våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 3. 3. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Henry Larsson; [2018]
  Nyckelord :grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Sammanfattning : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. LÄS MER

 4. 4. Studie av vegetationen kring cykelstråket mellan Lomma och Habo Ljung : de viktigaste aspekterna för en trygg och inspirerande upplevelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Löwenhielm; Kristina Posteby; [2018]
  Nyckelord :trygghet; utemiljö; cykelstråk; vegetation;

  Sammanfattning : Trygghet i grön utemiljö är ett ämne som är aktuellt både i samhällsdebatt och i vetenskapliga sammanhang. En trygghetsupplevelse har olika perspektiv och är individuell från person till person. En person som känner sig hemma i en miljö kan känna sig otrygg i en annan. LÄS MER

 5. 5. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Lo Gillefalk; [2018]
  Nyckelord :Säveån; vattenlandskap; vattendrag; åstråk; rekreation; gestaltning; design research; transekt; travelling transect; platsspecifik; process space;

  Sammanfattning : Säveån är en av Göteborgs större åar och har historiskt varit viktig för stadens industrier. Idag är den dock mer eller mindre otillgänglig och osynlig i stadsväven. LÄS MER