Sökning: "naturväsen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet naturväsen.

 1. 1. Att rå om skogen : En undersökning av natursynen i sägner om skogsrået

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ylva Areskoug; [2020]
  Nyckelord :skogsrå; naturväsen; sägner; ekokritik; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad som kan utläsas gällande förhållandet mellan natur och kultur samt mellan subjekt och objekt genom hur det kvinnliga naturväsendet skogsrået gestaltas i ett urval av sägner. Skogsråets karaktär samt hennes roll och funktion för relationen mellan människa och natur utforskas med hjälp av frågeställningar gällande hennes fysiska attribut, hennes status som subjekt samt maktbalansen mellan skogsrået och de mänskliga karaktärerna. LÄS MER

 2. 2. Genus och djävulskap - En studie kring genusskapade i Sveriges naturmytiska balladtradition under 1600- och 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :genus; naturväsen; respektabilitet; svenska medeltida ballader; religionshistoria; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar skapandet, samt upprätthållandet utav de normer kring manlighet och kvinnlighet, satta av kyrka och stat, som präglar den svenska naturmytiska balladtraditionen under 1600- och 1700-talet. Utöver fokus på manlighet- och kvinnlighetsskapande i svensk naturmytisk balladtradition granskas även kyrkans syn på sexuella möten med naturväsen och huruvida dessa normerande åsikter återspeglas i de naturmytiska balladerna. LÄS MER

 3. 3. Vildmark/Lappmark : Föreställningar om naturen, samerna och naturväsen i Lappmarkerna 1670-1740

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Pontus Bergström; [2018]
  Nyckelord :Samer; Sápmi; Natur; Naturväsen; Kolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate Swedish representations of the Lappmark in the 1600s and 1700s, with particular regard to the descriptions of nature and the supernatural. The study examines how swedes depicted nature and nature spirits in the Lappmark, and how the descriptions relate to larger process during the time period. LÄS MER

 4. 4. Traderade överempiriska upplevelser : Jungian analys av berättelser om troll i Ovansjöbyggden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Larssamils; [2017]
  Nyckelord :Jungiansk psykologi; arketypteori; upplevelser; sed; folktro; naturväsen; överempirisk; troll;

  Sammanfattning : Vanliga utgångspunkter kring folksagorna är att sagorna är präglade av mytologisk karaktär eller att naturväsen innehåller moral och traditioner kring hur människan ska vara och bete sig mot varandra eller förhålla sig till naturen. Hur kan till exempel berättelser om troll förstås genom jungiansk psykologi som teoretisk utgångspunkt? Och vilken betydelse kan upplevelserna ha för människan? genom sekundära källor i form av berättelser om troll i Ovansjöbygden kan berättelser om upplevelser av troll förstås som traderade överempiriska upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Fulltrogne – gudomlig vänskap : En undersökning om asatroendes relationer till gudarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Vikingatidens religion; asatro; Forntida religioner;

  Sammanfattning : Fulltrogne – gudomlig vänskap. En undersökning om asatroendes relation till gudarna. C-uppsats i Religionsvetenskap med intiktning Kultur och identitet. Högskolan i Gävle, 2011. LÄS MER