Sökning: "naturvårdsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet naturvårdsavtal.

 1. 1. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 2. 2. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Adlers; Kajsa Fröberg; [2020]
  Nyckelord :beslutsteori; hållbar produktion; hållbar utveckling; kommunikation; skog; skogsägande; äganderätt;

  Sammanfattning : Äganderätt är en del av skogsägande som för många människor är betydelsefullt. Det är värden som inte går att betala för, eftersom ingen ersättning kan täcka känslomässiga värden som ibland under lång tid har byggts upp. LÄS MER

 3. 3. En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Lindrén; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; miljörätt; ideella miljövärden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. LÄS MER

 4. 4. Naturvårdande skötsel i naturvårdsavtal och biotopskydd i den boreala regionen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frans Byström; Jon Nordström; [2018]
  Nyckelord :naturvårdsavtal; biotopskydd; Skogsstyrelsen; skogsskötsel;

  Sammanfattning : Arbetet är en sammanställning över de biotopskydd och naturvårdsavtal som tecknats i den boreala regionen sedan 2012. Fokus har varit på vilken typ av skötsel som föreslås i olika områden, fördelade på naturtyp och län. Målet är att arbetet skall bidra till Skogsstyrelsens arbete med naturvårdande skötsel. LÄS MER

 5. 5. Naturvårdsavtal : För- och nackdelar med frivilligt skydd av biologiska värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hämberg; [2016]
  Nyckelord :miljörätt; biologisk mångfald; naturvårdsavtal; naturskydd; ekologisk skada; egendomsskydd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER