Sökning: "naturvetenskap för förskolebarn"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden naturvetenskap för förskolebarn.

 1. 1. En studie om att undersöka förskolebarns meningsskapande kring statisk elektricitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Rundqvist; [2020]
  Nyckelord :Children’s expression and meaning making; nature science; physical phenomena; preschoolers; static electricity; the role of the educator; Barns uttryck och meningsskapande; fysikaliska fenomen; förskolebarn; naturvetenskap; pedagogens roll; statisk elektricitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how preschool children, aged 3-5 years, create meaning of static electricity in an activity led by a pedagogue, how this is expressed and what part the pedagogue takes in children’s meaning making. The method used was participant observation and video camera was used to document a designed activity. LÄS MER

 2. 2. ”För att de måste sitta ihop, för att kunna åka in överallt” : En studie om att undersöka förskolebarns uppfattningar om elektricitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Liza Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Electricity; physics in preschool; electric current; preschool children; teaching; Elektricitet; fysik i förskolan; ström; förskolebarn; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to determine how pre-school children between the ages of four and six perceive electricity. The study used observation as a method and a field study equipped with a video camera. A semi-structured interview was also conducted to capture the pre-school teacher’s experiences and perceptions of the study. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns förståelse för hur vatten  kan omvandlas till elenergi : En lärstudie om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Johanna Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förskoleåldern; hållbar utveckling; energi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrunden till denna studie är att hållbar utveckling är ett område i förskolan som behöver stärkas, då vår framtid enligt Pramling Samuelsson (2017) bygger på att vi lär oss leva hållbart. Enligt läroplanen i förskolan (Skolverket, 2016) är det förskollärarens ansvar att stimulera barnen till att bli ansvarstagande individer. LÄS MER

 4. 4. Biologi på landsbygdens respektive tätortens förskolor : En intervjustudie om eventuella skillnader beroende på förskolans geografiska placering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Cecilia Johansson; [2016]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskolebarn; undervisning; utevistelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barns tankar om växande och icke-växande : Semi-strukturerade intervjuer med förskolebarn för att synliggöra vad de tänkte om det som växer och vad som behövs för att växa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Angelica Storm; [2016]
  Nyckelord :Children; preschool; growing; non-growing; chemistry; natural sciences; Barn; förskola; växande; icke-växande; kemi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about children´s thoughts on what is capable of growth and what does not, as well as what is needed for these things to grow. My survey has been carried out in three different preschools with children who are four and five years old. LÄS MER