Sökning: "naturvetenskap på förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden naturvetenskap på förskolan.

 1. 1. Musik i förskolan : Hur pedagoger beskriver arbetet med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur pedagoger använder musik i förskolan. Det kommer ta upp vad pedagoger har för medvetet syfte med olika musikaliska tillfällen samt vad pedagoger anser att musik bidrar till utöver de övriga ämnena som praktiseras i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Barns samspel och interaktion med naturen : Ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Riessen; Sandra Dahlin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; naturvetenskap i förskolan; artefakt; samspel; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med naturen. Som metod kommer vi använda oss av observationer, gåturer och informella samtal. LÄS MER

 3. 3. "Katter äter ju inte blåbär!" : Barns lärande om näringskedjor i en learning study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Mickelsson Penttäjä; Johanna Söderholm; [2019]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; learning study; naturvetenskap i förskolan; undervisning; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att generera kunskap omhur en naturvetenskaplig undervisningsaktivitet med estetiska lärprocesser kan utvecklas genom en learning study i förskolan. Genom att använda en learning study granskades sambandet mellan undervisning och barns naturvetenskapliga lärande. LÄS MER

 4. 4. Vad är naturvetenskap i helhet? : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring naturvetenskap i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Oldin; Annika Grufman; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; Förskola; Förskollärare; Socialkonstruktionism; Diskurs.;

  Sammanfattning : I den här studien är fokus på förskollärares resonemang kring naturvetenskap till skillnad från hur det arbetas med ämnet vilket forskning vi tagit del av framförallt varit inriktad på. Syftet med studien var att undersöka förskollärares resonemang kring naturvetenskap som helhet i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Utomhusvistelsen - ett tillfälle för lärande : En studie om sex förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anneli Gezelius; Frida Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; förskollärare; utomhuspedagogik; barns lärande; förskola; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns lärande i utomhusmiljön. Den metod vi använt oss av för att undersöka detta är enskilda, halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjusvaren analyserades och tolkades med hjälp av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. LÄS MER