Sökning: "naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6325 uppsatser innehållade ordet naturvetenskap.

 1. 1. Fritidshemmet i naturen – Uppleva, upptäcka, lära om naturvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Erik Lundqvist Otterhed; [2023-10-19]
  Nyckelord :Outdoor education; nature science; curiosity; forest; outdoor learning; naturvetenskap i fritidshem och utforskande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att identifiera olika faktorer som kan bidra till en utvecklande undervisning i fritidshemmet där elevernas nyfikenhet och intresse för naturen och naturvetenskapliga frågor, samt viljan och drivkraften att utforska naturen, tas tillvara. Syftet med min undersökning är att finna svar på hur lärare i fritidshem kan väcka elevers intresse för naturvetenskap, om det finns olika didaktiska val och undervisningshandlingar som är framgångsrika, vilken betydelse lärarens uppmärksamhet har när det gäller att fånga upp det som intresserar eleven samt hur läraren följer upp och vidareutvecklar det som eleven har blivit intresserad av? Bakgrunden till val av studie är att det inte finns mycket skrivet kring naturvetenskap i fritidshemmet samt att den forskning som finns mest handlar om skolan och förskolan (Memisevic, 2019). LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet och biologiundervisning. Hur undervisning kan anpassas för flerspråkiga klassrum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Rukaia Mohammed; [2023-06-16]
  Nyckelord :Undervisningsmetoder; naturvetenskap; flerspråkighet; litteracitet;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to shed light on difficulties that students with Swedish as a second language encounter during their education and also to discuss methods that develop the students' understanding of biology teaching. The question that I try to answer in this study is which teaching methods in science subjects include students who have Swedish as a second language in science teaching in elementary school. LÄS MER

 3. 3. Funktionsbegreppet och dess representation i gymnasieskolan: en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Carl Odlander; [2023]
  Nyckelord :gymnasieskola; funktioner; läromedelsanalys; matematik; representationsformer; semiotik.;

  Sammanfattning : Då man arbetar med matematiska funktioner i gymnasieskolan är dess olika representationsformer viktiga. Delvis då detta är en del av kursinnehållet, men också då detta är effektivt för inlärning. Vidare så vilar matematikundervisningen i stor grad på dess läromedel. LÄS MER

 4. 4. Begreppsanvändning i geometriska resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Adrian Tchini; Azem Segaqa; [2023]
  Nyckelord :Geometry; Duval; Geometric reasoning; Every day and Scientific concepts; Geometri; Duval; Geometriska resonemang; Vardagliga och Vetenskapliga begrepp;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur elever formulerar geometriska resonemang med utgångspunkt i vardagliga och vetenskapliga begrepp. Studiens syfte motiveras genom de svårigheter eleverna upplever på grund av detta fenomen. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av huvudkylsystemet vid Sundsvalls sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Per Castenborg; [2023]
  Nyckelord :Kylsystem; Snökyla; Frikyla; Kylmaskiner; Sundsvalls sjukhus;

  Sammanfattning : Arbetet som beskrivs i denna rapport utgörs till stor del av en utredning och kartläggning av funktionen och utformningen av huvudkylsystemet vid Sundsvalls sjukhus. Detta genomfördes i syfte att vidare kunna diagnostisera systemet och även ta fram åtgärdsförslag avseende eventuella förbättringsområden. LÄS MER