Sökning: "naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 5292 uppsatser innehållade ordet naturvetenskap.

 1. 1. Återkoppling och matematiska resonemang i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Assma El Bariaki; Rebecka Schmidt; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: återkoppling; feedback; matematiska resonemang; återkopplingsdiskurser; kreativa resonemang; imitativa resonemang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Digitala multimodala verktyg i naturvetenskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farnaz Yadegari; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; Digitalisering; Digitala multimodala verktyg; Naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader inom olika lärares syn på användningen av multimodala digitala verktyg inom undervisningen och deras personliga strategier för att integrera dessa i sina klassrum. Även om skolundervisning till stor del alltid har varit multimodal, har graden av denna multimodalitet på senare tid ökat kraftigt på grund av samhällets generella digitalisering vilket har medfört att större antal digitala läromedel finns tillgängliga för användning. LÄS MER

 4. 4. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om bytet från traditionell matematikundervisning till TRR- och Singaporemodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Betty Esteves; Cindy Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Matematikbok; matematikundervisning; matematikundervisning utan läromedelsbok; Singaporemodellen; TRR; Tänka; resonera räkna;

  Sammanfattning : Många skolor i Sverige gör stora satsningar i matematik då man ser brister i resultaten.  Satsningarna på matematiken ser olika ut från kommun till kommun. LÄS MER