Sökning: "naturvetenskapens karaktär"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden naturvetenskapens karaktär.

 1. 1. Läraren, modellen och naturvetenskapens karaktär. Om lärares syn på modeller i kemiundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Nilsson; [2019-02-27]
  Nyckelord :Teacher; model; nature of science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate teachers’ views regarding models in chemistry teaching. The study defines models as simplifications of scientific theories supposed to make the abstract meaningful to the student. LÄS MER

 2. 2. Fysikhistoriens plats i svensk utbildning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Fysikhistoria; historia; fysikundervisning; fysik; undervisning; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Integrering av historia i fysikundervisningen har undersökts länge och i stor omfattning internationellt. Det finns ett brett stöd för att det kan ha många önskvärda effekter på elevers lärande och motivation. LÄS MER

 3. 3. Vad läromedel kan bidra med till lärares kemiundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I detta arbete har syftet varit att undersöka hur läromedel kan bidra till lärares kemiundervisning åk. 4–6 med fokus på förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen i den svenska läroplanen med utgångspunkt i partikelmodellen. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER

 5. 5. "Naturen måste vi ha för annars kan vi dö" : Vad händer i interaktionen och kommunikationen mellan förskollärare och barn under naturvetenskapliga aktiviteter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Engquist-Bolander; Sarah Lundström; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap i förskolan; Förskollärare; Interaktion; Kommunikation; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att synliggöra den naturvetenskapliga kommunikationens karaktär i interaktionen mellan förskollärare och barn. I bakgrunden beskrivs naturvetenskapens innebörd i förskolan samt betydelsen av förskollärares kompetens och förhållningssätt för barns naturvetenskapliga lärande. LÄS MER