Sökning: "naturvetenskapliga begrepp i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden naturvetenskapliga begrepp i skolan.

 1. 1. "Lyssna!" : Hur kommunikation stärker lärande och den lärande relationen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Pontus Lindström; Boel Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; relationer; lärande; lyssna; fenomenografi;

  Sammanfattning : Kommunikation i skolan utvecklar den lärande relationen. Detta arbete syftar till att undersöka hur begreppen kommunikation och läranderelation uppfattas av lärare i dagens skola. Vi har haft en fenomenografisk ansats och gjort en studie för att belysa dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. Spelifiering i form av digitala spel i NO-undervisningen : Ett pedagogiskt verktyg som ökar elevernas motivation för lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Urszula Lukasiuk; [2020]
  Nyckelord :spelifiering; naturvetenskap; undervisning; digitala spel; motivation;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade samhälle används digitala spel ofta i underhållningssyfte. Parallellt har även skolans digitalisering och användning av digitala verktyg rönt ett allt större intresse. LÄS MER

 3. 3. Hur praktiskt arbete kan inverka på årskurs 1 elevers lärande om naturvetenskapliga begrepp. : - En kvalitativ studie i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Sandra Kihl; [2019]
  Nyckelord :Kemi; grundskola; vattnets faser; vattenmolekyl; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på om det finns några skillnader mellan elever i lågstadiets kunskapsutveckling utifrån varierade undervisningsmetoder i kemiämnet. Tidigare forskning visar på det praktiska arbetets många fördelar i samspel tillsammans med andra. LÄS MER

 4. 4. Slask, fågelkvitter, blommor och löv : En fallstudie om unga elevers föreställningar och förklaringarkring naturvetenskapliga fenomen, naturvetenskapens ämnesinnehåll samt arbetssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Emily Sears Smith; [2019]
  Nyckelord :Naturvetenskap; elevers föreställningar; årstider och årstidsväxlingar;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie utgår från ett elevperspektiv där syftet är att få förståelse för elevers föreställningar om de naturvetenskapliga fenomenen årstider och årstidsväxlingar, vilka begrepp eleverna använder när de förklarar dessa fenomen samt ta del av hur eleverna beskriver naturvetenskapens ämnesinnehåll och arbetssätt. Studien undersöker även den eventuella progression som sker mellan förskoleklassens elever och eleverna i årskurs 2 som är de årskurser som deltar i studien. LÄS MER

 5. 5. Vad händer när fysiken möter estetiken? : att använda StoryTelling med drama i NO-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik

  Författare :Åsa Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Romantic understanding; StoryTelling; Begreppsförståelse; Drama; Lufttryck; Mellanstadiet; NO-undervisning; StoryTelling; vakuum;

  Sammanfattning : Att använda berättelser som undervisningsmetod är ingen nyhet i skolan. Däremot har metoden, av tradition, inte varit så vanlig i NO-undervisningen. På senare tid lyfts, i såväl skoldebatt som forskning, elevers svårigheter med begreppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. LÄS MER