Sökning: "navigation"

Visar resultat 1 - 5 av 935 uppsatser innehållade ordet navigation.

 1. 1. Vägleda spelare med användning av färg : Effekten färgerna grön och röd har på navigation och vägval i virtuella miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Almqvist; [2020]
  Nyckelord :Färg; vägledning; omedvetenhet; datorspel; 3D-grafik;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om färg kan utnyttjas till att omedvetet vägleda spelare i virtuella miljöer, denna studie gör det genom att försöka besvara på frågan: Hur påverkar färgerna röd samt grön hur individer navigerar ett datorspel? Detta är baserat på tidigare forskning som visar att den röda färgen har en omedveten inverkan på individer i diverse sammanhang. För att undersöka detta skapades en artefakt som bestod av ett litet spel där deltagarna gick igenom ett vardagligt rum med två utgångar på slutändan och med flera föremål med färgen röd längsmed ena sidan av rummet och färgen grön längsmed den motsatta för att se om det hade en inverkan på deras vägval samt agerande. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Aerial Void Exploration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Emil Vidmark; [2020]
  Nyckelord :Robotics; Quadrotor; Autonomous Vehicles; Autonomous Exploration;

  Sammanfattning : Deploying robots in unknown and complex areas for inspection tasks is becoming a real need for various application scenarios. Recently, there has been an increasing interest to develop and use autonomous aerial robots in environments such as urban voids and subterranean mine tunnels, aiming to decrease the human presence in dangerous or inaccessible areas. LÄS MER

 3. 3. Management Control Systems as a Package and its role of enabling Organizational Ambidexterity in SMEs : An exploratory study

  Master-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Richard Lind; Hanna Åberg; [2020]
  Nyckelord :Management Control Systems; Management Control Systems as a Package; Levers of Control; Organizational Ambidexterity; Exploration; Exploitation; SMEs;

  Sammanfattning : Background – A firm that achieves organizational ambidexterity is managing the balancing act of refining existing capabilities while also discovering new opportunities in the marketplace. It has shown that the achievement of organizational ambidexterity will lead to better perfor- mance but also long-term survival. LÄS MER

 4. 4. Ionospheric Models for GNSS Measurements

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carolina Offenbacher; Ellen Thornström; [2020]
  Nyckelord :GNSS; ROTI; TEC; ionospheric turbulence; GNSS; ROT; TEC;

  Sammanfattning : There is an increasing demand for higher precision when using Global Navigation Satellite Systems, GNSS, for positioning. The measurement uncertainty depends on multiple factors and one of them is the ionosphere. LÄS MER

 5. 5. ANALYS AV GBAS SOM LANDNINGSSYSTEM JÄMFÖRT MED ILS OCH DERAS EFFEKTER PÅ SMÅ FLYGPLATSER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dlovan Yasin Ali Amin; [2020]
  Nyckelord :GBAS; ILS; LANDNING SYSTEM; CAT; SMÅ FYGPLATSER; ILS; CAT;

  Sammanfattning : Sammanfattning I varje flygfas av en kommersiell flygrutt krävs att navigations- och inflygningshjälpmedlen klarar högt ställda krav på noggrannhet, kontinuitet, tillgänglighet och integritet. Befintliga ILS-landningssystem klarar inte alla de kraven. LÄS MER