Sökning: "navigationsgraf"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet navigationsgraf.

  1. 1. Optimering av vägplanering för multipla agenter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Simon Hedström; [2016]
    Nyckelord :vägplanering; artificiell intelligens; multipla agenter; navigationsgraf;

    Sammanfattning : Detta arbete undersöker möjligheten att reducera minnesanvändningen av Ozcan och Haciomeroglus (2015) navigationsmodell genom att byta den underliggande grafen. Navigationsmodellen baseras på A* men lägger till potentialvärde för cellerna samt riktningsvektorer som visar hur cellerna används och med dem beräknar fram en väg som följer flödet i cellerna. LÄS MER