Sökning: "near"

Visar resultat 11 - 15 av 2811 uppsatser innehållade ordet near.

 1. 11. Studies of the PMWE : Polar Mesosphere Winter Echoes

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Simon Persson; [2022]
  Nyckelord :Polar; Mesosphere; Winter; Echoes; ESRAD; Infrasound; PMWE; PMSE; Summer; Radar; VHF; MST; MLT; SPE; HSS; Solar; Wind; evanescent; viscosity; FCA; 42;

  Sammanfattning : This Master thesis examines a phenomenon that occurs in the upper polar atmosphere, namely, Polar Mesospheric Winter Echoes, or PMWEs. PMWEs are radar echoes observed by Very High Frequency Mesosphere Stratosphere Troposphere (VHF MST) radar, from altitudes of 60 to 76 km at 7 to 15 UT, in the winter months from the middle of September to the beginning of May. LÄS MER

 2. 12. Det som krävs för att Lunds Klimatallians ska kunna utveckla sina medlemmars hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Matilda Langreiter; [2022]
  Nyckelord :climate adaptation; climate mitigation; sustainability transitions; municipality; local networks; cross-sector collaboration; voluntary adjustment; communication; information needs; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Lund's Climate Alliance was initiated 2010 by the municipality of Lund, in southern Sweden, to support local climate adaptation and mitigation efforts. The purpose of this paper is to investigate what each member of Lund's Climate Alliance believes will be necessary to realize sustainability goals particular to their organization in the future. LÄS MER

 3. 13. Fallolyckor på sjukhus, varför uppstår de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jenny Heneker; Gabriella Rokolampi; [2022]
  Nyckelord :Fall accidents; fall prevention; fall risk; elderly; hospital; Fallolyckor; fallprevention; fallrisk; sjukhus; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fallolyckor bland äldre är vanligt. År 2019 var drygt 5% av vårdskadorna på sjukhus fallolyckor. Fallolyckor får konsekvenser för samhället i form av stora kostnader, men även för den äldre i form av bland annat social isolation. LÄS MER

 4. 14. Near-linear time expander decomposition in practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isaac Arvestad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An expander decomposition is a partitioning of vertices such that each partition is an induced expander. Recently Saranurak and Wang [SW19] gave a randomized algorithm for computing expander decompositions in O(Ø-1m log4m) time. This was the first near linear time algorithm with respect to the number of edges m. LÄS MER

 5. 15. Container Orchestration and Performance Optimization for a Microservicesbased Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Yousaf; [2022]
  Nyckelord :Microservicesbased architecture; Monolithic design; Docker; Kubernetes; Mikrotjänstbaserad arkitektur; monolitisk design; Docker; Kubernetes;

  Sammanfattning : Microservices is a new software design concept for developing scalable, loosely coupled services with a smaller codebase than the traditional monolithic approach. The designed microservices can communicate using several protocols, such as Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) or HTTP/REST. LÄS MER