Sökning: "neck ring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden neck ring.

 1. 1. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 2. 2. Helstryp kontra sele - en studie om dess påverkan på hunden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Titti Benjaminsson; [2010]
  Nyckelord :etologi; hund; halsband; sele; stress; signaler; beteende;

  Sammanfattning : Under många år har människan försökt att kontrollera sin hund med hjälp av ett koppel fäst i ett halsband eller i en sele. Hundar har en stark instinkt att dra när de känner tryck, till exempel hundar som drar i kopplet på promenad, vilket är problematiskt vid koppelträning. LÄS MER