Sökning: "nedsatt allmäntillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden nedsatt allmäntillstånd.

 1. 1. En jämförelse av hästens allmäntillstånd efter första respektive revaccination med EHV vaccin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Isabella Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :equine herpesvirus; horse; virus; EHV-1; EHV-4; vaccination; clinical horse examination;

  Sammanfattning : Equine herpesvirus (EHV) is a common virus in horse populations around the world. The condition is counted as a notifiable disease in Sweden. There are currently nine different types. EHV-1,4 are the two most common types causing diseases in horses. LÄS MER

 2. 2. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Torén; [2019]
  Nyckelord :livmoderinflammation; pyometra; kliniska tecken; peritonit; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. LÄS MER

 3. 3. Att främja egenvårdsförmågan hos personer med svårläkta sår - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charlotte Odeborn; Malin Öhlin; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Egenvårdsförmåga; Hälsofrämjande omvårdnad; Patientutbildning; Personcentrerad omvårdnad; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund  Svårläkta sår ett vanligt förekommande symtom som ökar med stigande ålder och annan sjuklighet. Symtomet innebär ofta ett långvarigt lidande med stark smärta och nedsatt allmäntillstånd och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaanvändning vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Pyometra; livmoderinflammation; hund; antibiotika; retrospektiv;

  Sammanfattning : Pyometra is defined as a bacterial uterine infection with accumulation of pus in the lumen. The disease affects middle-aged to older non-spayed female dogs. Pyometra is a serious disease which can lead to life-threatening complications such as peritonitis and sepsis. LÄS MER

 5. 5. Prognostiska markörer vid kirurgisk behandling av pyometra hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mattias Jämtner; [2018]
  Nyckelord :Pyometra; Peritonit; sjukhusvistelse; komplikation; mortalitet; Kirurgi; prognostisk;

  Sammanfattning : Pyometra is one of the most common diseases in intact bitches. The disease may be fatal and progression of the disease can be further complicated by peritonitis or systemic effects of infection or inflammation. Early identification of bitches at risk for complications is therefore important. LÄS MER