Sökning: "nedsippringsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet nedsippringsteori.

  1. 1. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

    Författare :Willy Haapala; [2019]
    Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

    Sammanfattning : .... LÄS MER