Sökning: "nedskrivningstest"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet nedskrivningstest.

 1. 1. Investeringsutskottets påverkan på goodwill : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellen Sandberg; Simon Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investeringsutskott; goodwill; nedskrivningstest; IFRS;

  Sammanfattning : Redovisningen av goodwill är och har under en lång tid varit ämne för stor debatt. Införandet av redovisningsprincipen IFRS under 2005 ämnade förbättra och förtydliga redovisningen jämfört mot hur den varit under Redovisningsrådets Rekommendationer. LÄS MER

 2. 2. Upplysningskrav gällande nedskrivning av goodwill : En komparativ studie av årsredovisningar av bolag i Kanada, Japan och Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sophie Romild; [2017]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; write-downs; Canada; Japan; Russia; annual reports; financial reports; IFRS; goodwill; IAS 36 p. 134; nedskrivning; nedskrivningstest; Kanada; Japan; Ryssland; årsredovisningar; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : År 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag inom EU att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS. Dessa internationella redovisningsstandarder har som mål att skapa jämförbara, transparenta, relevanta, tillförlitliga och begripliga finansiella rapporter vilka behövs för att fatta ekonomiska beslut. LÄS MER

 3. 3. Goodwillredovisningens värderelevans: avskrivning eller nedskrivningstest? : En studie om avskrivning eller nedskrivning av goodwill är mer värderelevant hos svenska börsnoterade företag under perioden 2005-2012

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Eizyk; Arvid Hallén; [2014]
  Nyckelord :goodwill; värderelevans; nedskrivningar; avskrivningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 infördes IFRS i EU:s medlemsländer och goodwill redovisas sedan dess i enlighet med IAS 36 och IFRS 3. Den nya regleringen innebär att företag inte längre ska utföra avskrivningar på goodwill, utan de ska istället varje år, eller oftare om nödvändigt, genomföra ett nedskrivningstest mot verkligt värde. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivningstest av goodwill – en studie om revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Lönnelid; Oskar Zimmerman; [2014]
  Nyckelord :IFRS; goodwill; nedskrivningstest; revisor; granskningsproblematik;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2005 började redovisningsstandarden IFRS tillämpas på noterade bolag inom Europeiska unionen. En av förändringarna med införandet av standarden är att noterade bolag ska utföra ett årligt nedskrivningstest av goodwill. Detta för att undersöka om det inträffat en värdeminskning av tillgången. LÄS MER

 5. 5. Ökad nivå av earnings management när företag upplever pressade resultat : – Finns detta samband på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Eric Hjalmarsson; Andreas Jansson; [2014]
  Nyckelord :Earnings management; IFRS; result manipulation; impairment test; Earnings management; IFRS; resultatmanipulering; nedskrivningstest;

  Sammanfattning : Earnings management är ett fenomen som enligt studier har ökat i omfattning under senare tid tack vare förändringar av redovisningsprinciper. Detta har gett företag möjligheten att med ökad subjektivitet bedöma värdet på sina tillgångar, vilket kan utnyttjas för att manipulera redovisning och justera resultat i önskad riktning. LÄS MER