Sökning: "needle exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden needle exchange.

 1. 1. Pragmatism eller narkotikaliberalism : En kvalitativ innehållsanalys av debatten om sprututbyte och skadelindring i svenska dagstidningar 2016–2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jespher Johansson; [2020]
  Nyckelord :Debate; drug policy; harm reduction; needle exchange; zero tolerance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish needle exchange debate was revived when regulations for opening new needle exchange facilities were lightened 2017. Needle exchange has been debated over ever since it was introduced in the mid 80’s. With the contemporary debate as a premise the aim of this study was to see if the arguments for and against needle exchange has changed. LÄS MER

 2. 2. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 3. 3. NARKOTIKAPOLITIKEN SOM FÖRT MISSBRUKARE I GRAVEN : Professionella inom beroendevårdens inställning till harm reduction-insatser och avkriminalisering gällande eget bruk av narkotika

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Spång; [2019]
  Nyckelord :Harm reduction; opioids; social work; stigmatization theory; overdoses and drug related deaths; Skademinimering; opioider; socialt arbete; stämplingsteori; överdoser och narkotikarelaterade dödsfall;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore professional drug addiction care workers’ attitudes towards harm reduction interventions. The data collection was conducted through digital survey mailed to mangers and staff. In total 73 individuals choose to answer the survey. LÄS MER

 4. 4. The effectiveness of the Stockholm needle exchange programme : Does the Stockholm needle exchange programme control HIV, Hepatitis B, and Hepatitis C in intravenous drug users?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Melissa Masembe; [2019]
  Nyckelord :Needle exchange programme NEP ; Intravenous drug users IDU ; Human Immunodeficiency Virus HIV ; Hepatitis B HBV ; Hepatitis C HCV ; Infectious Disease Control;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The needle exchange programme (NEP) started in Sweden in 1986 in Lund and shortly after in Malmo. The first NEP in Stockholm opened in spring 2013. The NEP is a service aimed at intravenous drug users (IDU) from 18 years old, with a goal of preventing the blood borne diseases, such as HIV, Hepatitis B (HBV), and Hepatitis C (HCV). LÄS MER

 5. 5. En kvantitativ undersökning av informationsförmedling på Sveriges sprututbytesverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Malmström; Ellen Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Needle exchange program; Injecting; Drugs; Information processing theory; Information.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: A quantitative Study of the distribution of information at Sweden’s needle exchange programs. [Translated title] The Swedish needle exchange program focuses on helping individuals who inject drugs to reduce the risk of illnesses and infections, by offering them clean injecting tools, get in touch with different authorities and organisations that can provide help and support to better their life quality. LÄS MER