Sökning: "negativ medierapportering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden negativ medierapportering.

 1. 1. Hur tandvården framställs i pressen och dess påverkan på allmänhetens förtroende - Media innehållsanalys

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Omar Abdelghani; Hevy Salih; [2019]
  Nyckelord :förtroende; tandvård; kundnöjdhet; medierapportering; media; public trust; svensk press; tandläkare; Media content analysis; media innehållsanalys; dental care; trust measurements; negativ medierapportering;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom medierapportering är en viktig faktor som kan påverka allmänhetens förtroende gentemot tandvården är syftet med studien att undersöka hur tandvården framställs i pressen. Material & metod: För att undersöka vad och hur mycket svensk press har rapporterat om tandvården mellan 2007 – 2018 i allmän samt negativ mening användes två källurval. LÄS MER

 2. 2. Flyktingkris? : En språkvetenskaplig studie av hur ordet flykting användes i svensk medierapportering hösten 2015

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Sörgard; [2016]
  Nyckelord :svenska; medierapportering; media; flyktingar; flyktingkrisen 2015;

  Sammanfattning : Hösten 2015 var medierapporteringen om ”flyktingkrisen” intensiv; den stora mängd flyktingar som kom till Sverige under sommaren och hösten lyftes också fram som det som framförallt hade präglat året i medias nyårssummeringar. I denna uppsats undersöks hur ordet flykting använts i totalt 293 artiklar i de två rikstäckande svenska tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet under tre tjugodagars- perioder i augusti till november 2015, med syftet att se hur innebörden i begreppet flykting skrivs fram. LÄS MER

 3. 3. Legitimitetsskapande åtgärder : Kunskapshuset i Gällivare och legitimitet i omvälvande kommunala beslutsprocesser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Oskar Nordmark; [2016]
  Nyckelord :Transparens; Legitimitet; Gällivare; Malmberget; Samhällsomvandlingen i Gällivare;

  Sammanfattning : Gällivare kommun står i dagsläget inför stora samhälleliga påfrestningar, detta på grund av den gruvindustri som lagt grunden för samhället. Stora delar av det snart avfolkade samhället Malmberget måste flyttas på grund av gruvindustrins framfart. LÄS MER

 4. 4. "Sverige behöver inte oroa sig - än." : En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Antonia Trollmåne; Charlotta Bosson; [2014]
  Nyckelord :swedish media; media and foreign reporting; Russia; news management; agenda-setting; country image; svenska medier; medier och utlandsrapportering; Ryssland; news management; agenda-setting; gestaltning av länder;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen ”Sverige behöver inte oroa sig – än.” syftar till att skapa en överblick av hur svenska medier gestaltar andra länder, och vad denna gestaltning beror på. Rapporteringen kring Ryssland i svenska medier har under början av året varit omfattande. LÄS MER

 5. 5. Digital-tv-övergången i den gotländska pressen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Madielene Wetterskog; [2007]
  Nyckelord :Digital-tv-övergången; medierapportering; Gotland;

  Sammanfattning : Övergången till digital marksänd television rönte stor uppmärksamhet i medierna. Debatten handlade om staten som genom övergången skulle få större möjligheter till att kontrollera me-diemarknaden, om en teknik som var föråldrad och om oförberedda tittare. Gotland var först ut i detta teknikskifte och uppmärksammades speciellt. LÄS MER