Sökning: "negativ påverkan på miljön nitroglycerin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden negativ påverkan på miljön nitroglycerin.

  1. 1. Utvärdering av selenmetionins och nitroglycerins påväxthindrande effekter på havstulpaner för eventuell användning i båtbottenfärger : Evaluation of selenomethionine and nitro glycerine for possible use in boat paint to prevent barnacle fouling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Mattias Gustafsson; [2005]
    Nyckelord :Påväxt; havstulpan; cyprid; båtbottenfärg; selenmetionin; nitroglycerin;

    Sammanfattning : Påväxt på båtar och andra föremål som sätts ner i vattnet är ett stort och kostsamt problem världen över. I Sverige orsakar havstulpanen, Balanus improvisius, den största påväxten. Havstulpanen har många förstadier innan den blir en vuxen havstulpan. I det stadiet innan den sätter sig fast på olika platser, kallas den cyprid. LÄS MER