Sökning: "negativa kampanjer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden negativa kampanjer.

 1. 1. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

  Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER

 2. 2. Nudging av gröna varor : En kvalitativ studie om hur matbutiker nudgear till ekologiska varor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amna Sahovic; Ljiljana Roncevic; [2022]
  Nyckelord :Nudge theory; nudging; nudges; ecological foods; grocery store.; Nudge theory; nudging; nudges; ekologiska matvaror; matbutik.;

  Sammanfattning : The share of organic sales in grocery stores has decreased and in 2021 the share decreased by 0.5 percent from the year before, where total sales amounted to 6.3 percent. In recent years, nudge theory has become more topical, especially in the subject of ecological- and environmental economics. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesintrång och yttrandefrihet – Om ideella organisationers möjlighet att använda kända varumärken i konst, kritik och varumärkesparodier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Bergström; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; EU-rätt; immaterialrätt; varumärkesrätt; yttrandefrihet; äganderätt; EKMR; EU-stadgan; varumärke; parodi; varumärkesparodi; Sverige; EU; konst; kritik; varumärkesanvändning; ideella organisationer; det utökade skyddet; anseendeskydd; private law; property law; EU law; intellectual property law; trademark law; trademark rights; freedom of speech; freedom of expression; property rights; intellectual property rights; ECHR; EU Charter; trademark; parody; trademark parody; Sweden; art; criticism; trademark use; non-profit organizations; trademark dillution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varumärken utgör en viktig kommunikationskanal för varumärkesinnehavaren. Det finns dock fler än varumärkesinnehavaren som vill kunna använda varumärket för att kunna förmedla olika typer av budskap, bl.a. ideella organisationer. LÄS MER

 4. 4. ”Lever den upp till hypen?” – Klart den gör när videon är sponsrad : En klassificeringsstudie av negativa kommentarer i anslutning till influencer-kampanjer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Andersson; Klovemark Yasmina; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; YouTube-Comments; Credibility; Negative feedback; Influencer-Marknadsföring; YouTube-kommentarer; Trovärdighet; Negativa Kommentarer;

  Sammanfattning : Due to the development of the internet and social media platforms, marketing has changed from a one-way message to a two-way commutation online, causing marketers to lose significant control of the narratives of their campaigns. Influencer marketing has become an established approach on platforms such as YouTube, but little research has focused on the consequences of the two-way communication and freedom of consumers posting comments regarding the risk of campaigns online receiving negative feedback in their respective comment sections, sometimes causing news-headlines or going viral. LÄS MER

 5. 5. En skildring av alkoholkonsumtion och alkoholkultur under svenska högtider

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanna Larsson; Mimmi Lindegren; [2018]
  Nyckelord :alcohol consumption; holidays; traditions; celebration; consequences;

  Sammanfattning : Människors alkoholkonsumtion påverkar både individen själv och dess omgivningen. I medier förekommer kampanjer om en vit jul vilket skapade intresset att undersöka hur alkoholkonsumtionen ter sig även vid nyår, påsk, valborg och midsommar samt om det finns skillnader mellan dem och andra tillfällen där alkohol förekommer. LÄS MER