Sökning: "negative birth experience"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden negative birth experience.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression samt stöd och bemötande från vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Pettersson; Marie Battisti; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; postpartumdepression; upplevelser; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar cirka 10–15% av de kvinnor som har fött barn. Tillståndet påverkar inte bara mammorna utan också barnet och hela familjen. PPD ger allvarliga symtom som påverkar förmågan att anknyta till barnet och som kan leda till långa depressiva perioder om åtgärder inte sätts in. LÄS MER

 2. 2. "Det är hennes show, inte min." : Nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Axelmalm; Sanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Fathers; experiences; childbirth.; Fäder; upplevelser; barnafödande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förr i tiden var barnafödande enbart kvinnans område, men idag ses det som en självklarhet att även inkludera fäderna i förlossningsrummet. Det är barnmorskans uppgift att ta hand om barnafadern, likväl som den födande kvinnan. Syfte: Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av barnmorskans stöd vid förlossningsrädsla : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Lisa Gustafsson; Anna Lisa Östhaug; [2018]
  Nyckelord :support; fear of childbirth; women’s experiences; midwife.; stöd; förlossningsrädsla; kvinnors upplevelser; barnmorska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla kan vara påfrestande för kvinnor, förekommer i varierande allvarlighetsgrad och kan leda till negativ förlossningsupplevelse. Förekomsten av förlossningsrädsla varierar mellan olika länder vilket till viss del kan förklaras av olika mätmetoder. LÄS MER

 4. 4. Gravida kvinnors förväntningar på förlossningsvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Fredriksson; Ida Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Delivery care; expectations; pregnant women; security; Förlossningsvård; förväntningar; gravida kvinnor; trygghet;

  Sammanfattning : Background:Today 99% of Sweden's pregnant women give birth at labour wards assisted by a midwife, only 0.1 % give birth at home. In Sweden, delivery care is currently burdened due to lack of delivery rooms and shortage of staff. LÄS MER

 5. 5. Fångar ni mig? En kvalitativ studie om positiva och negativa förlossningsupplevelser hos förstföderskor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helene Andersson; Klara Söderberg; [2018]
  Nyckelord :förlossningsupplevelser; psykologiska aspekter; tematisk analys; childbirth experience; psychological aspects; thematic analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelserna hos barnafödande kvinnor som skattat sin förlossning som mycket positiv respektive mycket negativ. Detta i syfte att nå en fördjupad förståelse av kvinnors upplevelser av sin första förlossning. Studien undersökte psykologiska aspekter i dessa kontrasterande grupper. LÄS MER