Sökning: "negative theology."

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden negative theology..

 1. 1. Religionskunskapens samer : Hur och var framställs samerna och vilken plats får de?

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jon Odell; [2017]
  Nyckelord :Post colonialism; Stereotyping; Textbook; Sami religion; Exoticism; Smarts dimensions; Content analysis; Postkolonialism; Stereotypisering; Lärobok; samisk religion; Exotism; Smarts dimensioner; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose with this thesis is to study three theology teaching materials to analyze the Sami people involvements in these. A comparison has been made with Old Scandinavian religion since the textbooks I have studied are all placed in the same category. In the thesis, I will also investigate how the Sami and their religion is represented. LÄS MER

 2. 2. Med känslans klarhet och förståndets värme : Om mystik och modernitet i Dag Hammarskjölds Vägmärken.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Carl Dahlbäck; [2017]
  Nyckelord :mysticism; modernity; Markings; Dag Hammarskjöld; metaphysics; Jesus; man; ethics; negative theology.;

  Sammanfattning : This essay is focusing on Dag Hammarskjöld´s influences from Christian mysticism and modern criticism of metaphysics. Meister Eckhard is a well-known reference in Markings which in this study will be set as an example of mysticism i Hammarskjöld´s thinking. LÄS MER

 3. 3. Religiösa Motiv i Tre Noveller av Selma Lagerlöf : Utifrån ett lutherskt livsförståelseperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eriksson Gustav; [2017]
  Nyckelord :Selma Lagerlof; Lutheran faith; Providence of god; the theology of suffering; the earthly life.;

  Sammanfattning : This thesis purpose is to analyse the purpose and use of religious motifs, with a focus on Lutheran faith and elements of the ideal of the passive woman in Sweden during the 17th century, in three novels written by Selma Lagerlöf. The three novels are “Tösen från Stormyrtorpet”, ”Legenden om Julrosorna” and “Gudsfreden”. LÄS MER

 4. 4. Katarernas teologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Petra Westerdahl; [2015]
  Nyckelord :Cathars; cathares; heretics; albigenses; gnostics; Languedoc; katarer; heretiker; albigensare; gnostiker; Philosophy and Religion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Catharism, in southern France, was one of many Christian movements in the thirteenth century that was classified as heretical because it did not conform to current church regulations. The image of the Cathars, given mainly from the Catholic Church's point of view, has been negative and distorted. LÄS MER

 5. 5. Österns Assyriska Kyrka : Historia och teologi, med inriktning på teologiska konflikter med den Syrisk Ortodoxa kyrkan, samt den Koptiska kyrkan (i dagens Sverige).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rebecca Khoshaba; [2013]
  Nyckelord :Religious conflicts; conflict resolution; christian theology; church history; nature of Christ; The Virgin Mary; The Assyrian Church of the East; The Church of the East; Syriac Orthodox Church; The Coptic Church; Religiösa konflikter; kristendom; teologi; kyrkohistoria; Jesus natur; jungfru Maria; Österns Assyriska kyrka; Österns kyrka; Syrisk Ortodoxa kyrkan; Koptiska kyrkan; Assyriska kyrkan;

  Sammanfattning : The Purpose of this essay is to seek an answer to whether or not a conflict exists between priests of the Assyrian Church, the Syrian Orthodox Church and the Coptic Church in contemporary Swedish society, as well as to examine the environment between the three. The theological dissimilarities will be studied (from a historical standpoint), along with the interviewed participants views on the division in Christianity which will be presented also. LÄS MER