Sökning: "negativitetseffekten"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet negativitetseffekten.

 1. 1. Från eWOM till köpintention : En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Fält; Viktor Hamwi; [2019]
  Nyckelord :eWOM; reviews; purchase intention; valence; argument quality; eWOM; recensioner; köpintention; valens; argumentkvalitet;

  Sammanfattning : Titel: Från eWOM till köpintention – En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention  Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi  Författare: Tobias Fält & Viktor Hamwi  Handledare: Jonas Kågström  Datum: 2019 - januari  Syfte: Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en webbaserad enkätundersökning som grund för det insamlade materialet. LÄS MER

 2. 2. Det är utsidan som räknas: effekter av fysisk attraktivitet och beteendeinformations inverkan på bedömningen av kvinnors värme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabeth Pihl; Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :attraktivitet; Haloeffekt; Negativitetseffekt; kvinnor.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning som bedömningen av kvinnors värme modereras av deras fysiska attraktivitet och information om deras beteende. Detta undersöktes med hjälp av en dataapplikation där deltagarnas uppgift var att bilda sig en uppfattning om värmen hos åtta kvinnor, som varierade i grad av attraktivitet, utifrån den beteendeinformation som presenterades. LÄS MER

 3. 3. Word-of-Mouse-Effektens Mörka Sida : - En experimentell studie om hur negativ information i dagens sociala medier påverkar konsumentuppfattningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Lennartsson; Linnea Carlsson; [2010]
  Nyckelord :WOM; eWOM; eWOM-effekten; negativitetseffekten; diagnosticitet; negativ information; produktattribut; företagsvärderingar;

  Sammanfattning : The Dark Side of the Word-of-Mouse Effect- An experimental study of how negative information in today’s social media can influence consumer perception As a result of the electronic revolution of information dissemination, social media as a phenomenon has come to play an important part, both in society at large but also when it comes to business and marketing. Nowadays, knowledge and opinions about brands and products are spread by reputation through a wide range of social media platforms, a phenomenon which in the literature is referred to as word-of-mouse or electronic word-of-mouth (eWOM). LÄS MER