Sökning: "negativt eget kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden negativt eget kapital.

 1. 1. Does Property Segment Distribution Affect the Capital Structure of Real Estate Companies? : An Investigative Study of the Operational Risk within Different Property Segments and its Effect on the Debt Ratio in a Company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sebastian Rose; Daniel Kamali; [2021]
  Nyckelord :Commercial Real Estate; Property segment; Risk; Loan-to-value; Debt ; Trade-off theory; Pecking order theory; Kommersiella fastigheter; Fastighetssegment; Risk; Belåningsgrad; Skuld; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : The real estate sector is a capital-intensive industry, where the combination of debt and equity is used to finance the property investment. Companies tend to increase the loan-to-value ratio, to use financial leverage. LÄS MER

 2. 2. ESG-betyg och Företagsrisk : En kvantitativ studie på 591 europeiska företag om ESG-betygets effekt på företagsrisk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jens Lahti; Lovisa Westgärds; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG-betyg; E-; S- och G-betyg; företagsrisk; total risk;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens hållbarhetsarbete har fått större betydelse för företag och dess intressenter, ett bristande hållbarhetsarbete kan anses riskfyllt och resultera i högre kostnader. Intresset för att studera företags hållbarhetsarbetes påverkan på företagsrisken växte fram. LÄS MER

 3. 3. Fastighets- och byggbranschens kapitalstruktur: påverkande faktorer och effekt på lönsamhet och företagsvärde : En kvantitativ studie av den svenska marknaden åren 2012-2019

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Hasselberg; Linnea Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Capital structure; company value; profitability; the construction industry; the real estate industry; Byggbranschen; fastighetsbranschen; företagsvärde; kapitalstruktur; lönsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det underliggande sambandet mellan kapitalstruktur och dess påverkan på företagets lönsamhet och företagsvärde har det utförts tidigare forskning på inom många olika sammanhang och branscher. Kapitalstrukturen visar ett företags finansiering och avser fördelningen mellan eget kapital och skulder. LÄS MER

 4. 4. Immateriella tillgångars påverkan på kostnaden för eget kapital : En studie på de största noterade aktiebolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Wikström; Albin Winberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den digitalisering som sker i samhället har man kunnat se att immateriella tillgångar blir allt mer viktiga. Tillgångar som varumärken, patent och forskning och utveckling ses idag som viktiga värdeskapande tillgångar i många företag. Immateriella tillgångar leder dock till en vis osäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstruktur i konjunktursvängningar : En kvantitativ studie på lönsamheten och tillväxtens påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Herek; Elena Spiroska; [2020]
  Nyckelord :capital structure; cyclical fluctuations; debt-equity ratio; profitability; growth; Modigliani and Miller irrelevance theory; Trade-off theory; Pecking order theory; kapitalstruktur; konjunktursvängningar; skuldsättningsgrad; lönsamhet; tillväxt; Modigliani och Miller irrelevansteori; Trade-off teori; Pecking order teori;

  Sammanfattning : It has long been known that companies can finance themselves with the help of equity or debt. Since Modigliani and Miller’s theories of capital structure and its impact on performance, several studies have continued to investigate the phenomenon of capital structure. LÄS MER