Sökning: "neighborhood"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet neighborhood.

 1. 1. Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ronald Osmanovic; Savin Tarek Mersho; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Malmö; Bostadsblandning; Social-mix; Amiralsstaden; Täthet;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetens demokratiska dimension - En kritisk diskursanalys av Ekostaden Augustenborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Augustenborg; diskursanalys; green fix; hållbarhet; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay will handle the subject of how the municipality of Malmö along with its real estate company MKB construct a discourse on how the neighborhood of Augustenborg should be understood. The essay uses critical discourse analysis to understand how the discourse is constructed, and what social consequences this has. LÄS MER

 3. 3. THE ISLAND IN BETWEEN Creating a Sustainable District by using its local green qualities as backbone for the development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Teresa Arana Aristi; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Urban Design Landscape Nature Green qualities Mobility Cultural Heritage Densification Integration of functions Aalborg Municipality Denmark; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : From a reputation of an industrial and trading city, Aalborg has changed into a contemporary university city, with a strong development of creative clusters in knowledge-based industries. Nowadays the Vækstaksen, an urban growth axis set by the municipality, has become the driving force in the city’s development to avoid further sprawl. LÄS MER

 4. 4. The construction of identity : An urban study of the Centrums of Rinkeby, Tensta and Husby

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sandra Mekler; Ambre Alfredo; [2019]
  Nyckelord :Collective identity; Public Space; Neighbourhood Centers; Immigrant Community; Suburban Stockholm;

  Sammanfattning : The Stockholm Municipality has set inclusion at the core of its objectives for the city with its “Vision 2040: A Stockholm for Everyone” (Stockholm Stad, 2018). Acknowledging the divide between neighborhoods, the government has brought forward social sustainability as a key component to improve the fast-growing city. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER